Jaunumi

Jaunumi

May
24
2017

Domājot par reformām, arī internātskolu reformu, vispirms jādomā par bērnu.

Šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēdē tika apspriests IZM sagatavotais Informatīvais ziņojums “Par pašvaldību padotībā esošo internātskolu finansēšanas priekšlikumiem, sākot no 2018.gada 1.janvāra”.

 

 

Frakcijas “No sirds Latvijai” deputāts Arvīds Platpers sēdes laikā pauda kategorisku viedokli, ka primāri jādomā par bērniem. A.Platpers pēc sēdes komentēja, ka tā saucamo reformu rezultātā internātskolās ir samazināts finansējums, cietēji ir bērni – netiek nodrošināts specializētais atbalsts, kā arī bērniem ir samazināta kultūrizglītība. A.Platpers uzsvēra: “Mūzikai ir īpaša nozīme to bērnu attīstībā, kas ir cietuši no socializācijas grūtībām un kam ir uzvedības problēmas. Tas ir apliecināts pētījumos, bet žēl, ka Latvijā to neņem vērā.”

 

A.Platpers uzskata, ka par jebkurām reformām jāspriež profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, kas nonākuši internātskolās.

 

IZM sagatavotajā ziņojumā (skatīties: http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/webComisDK?OpenView&restrictToCategory=24.05.2017&count=1000 nav atbildēts uz daudziem būtiskiem jautājumiem, gan par nepieciešamajām strukturālajām izmaiņām, gan finansējuma modeļiem internātskolām. Joprojām turpinās prakse, ka Saeimas komisijā atnāk prezentēt nesagatavoti ierēdņi no IZM, kas nav izpildījuši uzdoto uzdevumu.

 

A.Platpers komisijā norādīja, ka IZM publiski sniedz maldinošu informāciju par internātskolām un to, kā internātskolas izmanto nepareizi tām piešķirtos valsts līdzekļus. A.Platpers aicina saukt vārdā tās internātskolas, kas ir pārkāpušas likumu, taču to nedrīkstētu attiecināt uz visām iestādēm.

 

Darba grupai ir jāturpina nepabeigtais darbs, tādu pusdarītu darbu nevar atstāt.