Jaunumi

Jaunumi

May
25
2017

Iemaksām pensiju otrajā līmenī jābūt vērtīgam īpašumam nevis peļņas avotam fondu pārvaldītājiem!

Iemaksām pensiju otrajā līmenī jābūt vērtīgam īpašumam nevis peļņas avotam fondu pārvaldītājiem!

 

No sirds Latvijai deputāti Saeimā iesniedza grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā. No sirds Latvijai uzskata, ka valsts fondēto pensiju (pensijas 2.līmeņa) shēmās veiktajām iemaksām ir jākļūst par vērtīgu iedzīvotāju īpašumu. Tas ir panākams, likvidējot likumdošanā esošos šķēršļus un novecojušās normas fondu ienesīguma paaugstināšanā, kā arī veicinot iedzīvotāju iesaisti fondu pārvaldīšanā.

 

“Ir nepieņemami, ka lielāko daļu no veiktajām iemaksām iedzīvotāji ir spiesti tērēt, lai segtu pārvaldītāja izdevumus, jo esošā likumdošana ļauj prasīt salīdzinoši augstus komisijas procentus par fondu administrēšanu. Turklāt ir pienācis laiks mainīt arī mūsu pašu attieksmi pret šiem līdzekļiem! Liela daļa iedzīvotāju īsti pat nezina, kas ir viņu pensijas 2.līmeņa pārvaldītājs. Likumdošanā ir jāparedz lielāka pensijas 2.līmeņa dalībnieku iesaiste, ļaujot tiem ieguldīt vairāk nekā vienā ieguldījumu plānā, tādējādi iedzīvotājiem radot iespēju kombinēt aktīvus un konservatīvus plānus atbilstoši savām vēlmēm. Ir jāparedz uzkrātā 2.līmeņa pensijas kapitāla mantošana, ja dalībnieks ir nomiris pirms pensijas vecuma sasniegšanas”, norāda frakcijas “No sirds Latvijai” priekšsēdētāja Inguna Sudraba.

 

No sirds Latvijai norāda, ka Latvijā ir augstākie komisijas procenti Baltijas valstīs. Viena un tā paša pārvaldītāja līdzīga ienesīguma plānu pārvaldīšanas maksa Latvijā ir vidēji divas un pat trīs reizes augstāka. Tāpēc gan rēķinoties ar faktiskajām pārvaldīšanas izmaksām, gan veicinot konkurenci pārvaldītāju vidū, tiek piedāvāts spēkā esošo maksimālo apmēru maksājumam par ieguldījumu plāna pārvaldi samazināt uz pusi.

 

No sirds Latvijai iesniegtie grozījumi paredz mainīt Valsts fondēto pensiju likumā noteiktos pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas ierobežojumus, paredzot, ka ieguldījumi kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos kopā drīkst sasniegt 100% no ieguldījuma plāna aktīviem. Tāpat priekšlikumi paredz paaugstināt ieguldījumus vienā ieguldījumu fondā par 10%, nosakot, ka tie nedrīkst pārsniegt 20 procentus no ieguldījumu plāna aktīviem.

 

Lai veicinātu dalībnieku interesi un iesaisti fondu pārvaldībā, No sirds Latvijai piedāvā paredzēt fondu dalībniekiem iespēju ieguldīt līdzekļus vairāk nekā vienā ieguldījuma plānā, savukārt, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu sagatavoties šīs normas ieviešanai, tiek paredzēts pārejas periods līdz 2019.gada 1.janvārī.

 

Tāpat grozījumi paredz pilnveidot likuma 8.pantu, paredzot uzkrātā fondētās pensijas kapitāla mantošanas iespēju, ja dalībnieks nomiris pirms pensijas vecuma sasniegšanas. Šāda norma ļautu apzināties, ka dalībnieks tik tiešām ir sava uzkrājuma īpašnieks, kā arī paaugstinātu ieguldījumu kultūru.