Jaunumi

Jaunumi

Apr
18
2017

Latvijas iedzīvotāji nevar gaidīt gadiem – jau šodien jālemj par nekustamā īpašuma nodokli!

Šodien, 18.aprīlī, partija „No sirds Latvijai” ir iesniegusi Centrālajai vēlēšanu komisijai  un lūdz reģistrēt parakstu vākšanai likumprojektu „Grozījums likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””. Likumprojekts paredz, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek vienu Latvijas fiziskās personas īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 m2, bet viensētās - līdz 2 ha.

 

Kaut arī Latvijas Saeima gan 2016.gadā, gan 2017.gadā ir saņēmusi vairāk kā 10 000 vēlētāju parakstītu iniciatīvu ar aicinājumu risināt nekustamā īpašuma nodokļa jautājumu un neaplikt ar nodokli vienīgo mājokli, tomēr nedz Saeima, nedz Ministru kabinets neveic konkrētus soļus, lai steidzami risinātu jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa sloga samazināšanos.

 

Latvijas iedzīvotāji nevar gaidīt gadiem, jo nesamērīgais nodoklis tiek piedzīts bezstrīdus kārtībā un īpašums tiek zaudēts. Daļa iedzīvotāju, lai saglabātu savas dzimtas mājas vai savu vienīgo mājokli, nodokli cenšas samaksāt, samazinot savus izdevumus veselības aprūpei, pārtikai, izglītībai un citām vajadzībām, kā rezultātā pasliktinās dzīves kvalitāte.

 

Likumdošanas tiesības sevī ietver divas patstāvīgas šo tiesību īstenošanas formas: gan likumu ierosināšanu (Satversmes 65.pants), gan likumu pieņemšanu (Satversmes 77.-80.pants). Tā šo Satversmes un valsts iekārtas jautājumu savulaik izskaidroja arī profesors Kārlis Dišlers. K.Dišlers uzsvēra: “73.pantā uzskaitītie ierobežojumi attiecas tikai uz tautas nobalsošanu, bet ne uz likumu ierosināšanu. [..] ja pilsoņu kopums gribētu ierosināt likumprojektu, piem., par [..] kāda pastāvoša nodokļa atcelšanu [..] tad jāsaka, ka Satversmes likums nedod nekāda pamata pilsoņu kopumam šādu tiesību liegt.” (Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas.- Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, [XXI], 76.lpp.)

 

Partija “No sirds Latvijai” aicina reģistrēt parakstu vākšanai grozījumus, lai tauta var īstenot Satversmē noteiktās likumdošanas tiesības.