Jaunumi

Jaunumi

Nov
23
2017

“No sirds Latvijai” pret 2018.gada budžetu

“No sirds Latvijai” neatbalsta likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” pieņemšanu, jo sabiedrība šādu budžetu nevar atļauties. Budžetā nav nekādu soļu virzienā, lai mazinātu birokrātiju, lai mazinātu nodokļu maksātājiem to slogu, to līdzekļu daudzumu, kas jānovirza birokrātiskā aparāta uzturēšanai. Tieši otrādi – budžetā līdzekļi īpaši pieaug daudzu ministriju centrālo aparātu atlīdzībai.

 

Mēs nevaram atbalstīt šo budžetu, jo tas nedomā par nākotni. Gadiem ilgi netiek pildīts Augstskolu likums par ikgadējo finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās, netiek pat elementāri kaut vai minimālā apmērā finansētas visu augstskolu mācību programmas. Nenodrošinot atbilstošu augstskolu finansējumu, tiek nopietni apdraudēta iegūtā profesionālā kvalifikācija, tādejādi arī Latvijas tālākās izaugsmes iespējas.

 

Šis budžets nedomā par nākotni, jo zinātnieki tiek turēti bada maizē, un gadiem netiek nodrošināts Zinātnes likumā noteiktais finansējuma pieaugums. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina stabils un skaidrs finansējums zinātnes attīstībai, lai zinātnieki pētījumus radītu Latvijā.

 

Šis budžets nedomā par nākotni, jo nav nopietna risinājuma par internātskolām. “No sirds Latvijai” jau divus gadus ir iestājusies pret to, ka voluntāri tiek likvidētas internātskolas, nedomājot par to, kas notiks ar vairāk nekā 2000 bērniem, kuri mācās šajās skolās, kuriem ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Izsvītrojot normu par internātskolām, diemžēl netiek piedāvāta kāda cita programma, kas būtu speciāli veidota, lai palīdzētu tiem bērniem, kuriem nav vajadzīgo apstākļu mājās, kur iemācīties dzīves prasmes, kur iegūt savu pašvērtību. Nav risinājuma šiem bērniem, kuri bez profesionālas palīdzības un atbalsta var palikt uz ielas.

 

Šis budžets nedomā par nākotni, jo sabiedrība vairāk tiek turēta tajos apstākļos, ka viņi ir atkarīgi un viņi ir lūdzēji, nevis tiek radīta vide, kurā cilvēki paši spēj darboties – mazā un vidējā biznesā. Valdība nespēj radīt prognozējamu un tālredzīgu politiku. Pastāvīgi tiek uzturēta nenoteiktība, kas neveicina iedzīvotājos vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbībā un būt pārliecinātiem par sevi, savu ģimeni un nākotni Latvijā.

 

Kārtējais budžets, kurā katrs ministrs cīnījies tikai par sevi un redz tikai savas funkcijas un nozari skaitļos, bet nav valdības kopēja redzējuma par cilvēku nākotni Latvijā!

“No sirds Latvijai” šādu budžetu neatbalsta!