Jaunumi

Jaunumi

Jul
28
2017

"No sirds Latvijai" turpina iestāties par atbalstu bērniem ar īpašām sociālām vajadzībām

Frakcija “No sirds Latvijai” turpina iestāties par atbalstu bērniem ar īpašām sociālām vajadzībām.

 

Lai gan vakardien, 27.jūlijā, Saeima noraidīja “No sirds Latvijai” iesniegtos grozījumus Izglītības likumā, frakcijas deputāti arī turpmāk stingri iestāsies par mazākaizsargāto bērnu aizsardzību un interesēm, tostarp, efektīvu šo bērnu integrāciju izglītībā. Šiem bērniem ir nepieciešams gan emocionāls, gan pedagoģisks atbalsts, tāpēc frakcija uzskata, ka Izglītības likumā būtu ietverama jauna sociālās rehabilitācijas programma.

 

Rūpes par šo bērnu integrāciju izglītībā un izglītības pieejamību ir izteiktas arī „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam”, taču pamatnostādnēs nav piedāvāti konkrēti risinājumi, kā integrāciju nodrošināt.  Bērni ar īpašām sociālajām vajadzībām mācās gan vispārizglītojošajās skolās, gan internātskolās. Nereti šiem bērniem kā galējais risinājums un atbalsts izglītības nodrošināšanā tiek piemērotas tieši mācības internātskolā. Bērni nonāk internātskolās, jo viņu ģimenes bieži vien ir sociālās un ekonomiskās krīzes situācijās, audzēkņiem ir nepietiekami sekmju vērtējumi. Mainot vidi, bērns netiek atstāts riska zonā, internātskolās tiek īpaši domāts par to, lai bērni justos labi un piederīgi, veidojot audzēkņu sociālajai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. Internātskolās pašreiz pēc finansējuma samazinājuma mācās nedaudz vairāk kā 2000 bērnu. Internātskolas ir Latvijas izglītības sistēmas būtiska daļa, kas nodrošina atbalstu bērniem ar īpašām sociālām vajadzībām ne vien izglītības procesā, bet arī pēc mācībām pēcpusdienas cēlienā, vakarā un naktī.

 

Frakcija uzskata, ka pēdējie grozījumi Izglītības likumā ir nozīmīgi pasliktinājuši internātskolu iespējas nodrošināt visu nepieciešamo pedagoģisko un sociālo atbalstu bērniem ar īpašām sociālām vajadzībām. Tā kā viena no darbībām, ko īsteno internātskolas pēc obligātajām mācību stundām, ir sociālās rehabilitācijas darbība, kas nodrošina sociāli emocionālo un pedagoģisko atbalstu izglītojamajiem ar negatīvu vai traumatiska socializācijas pieredzi, sociālās rehabilitācijas programmu kā jauna programmu veida ietveršana Izglītības likumā, pirmkārt, paredzētu programmu kā konkrētu instrumentu, lai nodrošinātu bērnu ar īpašām sociālām vajadzībām integrāciju izglītībā, otrkārt, stiprinātu mērķtiecīgāku iestāžu darbību, nosakot gan sociālās rehabilitācijas programmu mērķus, uzdevumus, īstenošanas formas, saturu, gan finansēšanas kārtību.

 

Saeimas sēdē deputāte Inguna Sudraba vērsa uzmanību, ka “jautājums ir ļoti būtisks. Šis priekšlikums ir izstrādāts kopā ar internātskolu direktoriem, ar pedagoģijas speciālistiem, vērtējot viņu pieredzi, kādā veidā izveidot šo speciālo programmu bērniem.”

 

Frakcija “No sirds Latvijai” turēs pie vārda Izglītības un zinātnes ministru K.Šadurski un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju I.Viņķeli, ka jau augustā tiks uzsākts atsevišķs darbs par sociālās rehabilitācijas regulējuma ieviešanu Izglītības likumā un arī turpmāk aktīvi iestāsies par bērnu tiesību un interešu aizsardzību.