Jaunumi

Jaunumi

Mar
23
2017

Par pilsētvidi, lai tajā ir patīkami atrasties! Par Rīgu, kurai justies piederīgiem!

23.martā partijas "No sirds Latvijai" Rīgas saraksta līderiem tiekoties ar apvienību "Pilsēta cilvēkiem", tika pārrunātas ērtākas dzīves iespējas pilsētā. Ņemot vērā to, ka dzīvojamo kvartālu vide veido būtisku Rīgas pilsētas publiskās ārtelpas daļu un daudzu pilsētnieku ikdienas dzīves fonu, "No sirds Latvijai" apzinās, ka pašreizējā dzīvojamo mikrorajonu vide - pagalmi un to iekārtojums, ceļi, infrastruktūras objekti - neatbilst mūsdienu cilvēku vajadzībām ne funkcionāli, ne estētiskās kvalitātes ziņā. Tāpēc "No sirds Latvijai" Rīgas saraksta kandidāti pārplānos ielas, lai Rīgā ērtāk justos gājēji, iedzīvotāji vairāk izmantotu sabiedrisko transportu un velotransportu.

 

Tiks pārplānoti  Rīgas namu pagalmi, lai tajos ir vieta gan atpūtai, gan transporta novietošanai.
Tiks izveidoti automašīnu stāvparki pie galvenajām transporta maģistrālēm.*Vizualizācijas sagatavoja: Oto Ozols