Jaunumi

Jaunumi

Aug
21
2017

Partija “No sirds Latvijai” vērsusies ģenerālprokuratūrā ar lūgumu veikt pārbaudi par Valsts vides dienesta amatpersonu rīcību

Partija “No sirds Latvijai” 21.augustā ir vērsusies ģenerālprokuratūrā ar lūgumu veikt pārbaudi par Valsts vides dienesta amatpersonu rīcību, nolaidīgi veicot savus amata pienākumus un pieļaujot valsts un nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu, un izvērtēt, vai amatpersonu rīcībā nav noziedzīga nodarījuma pazīmes, kā arī, aizstāvot valsts un sabiedrības intereses, vērsties tiesā un regresa kārtībā piedzīt no amatpersonām valstij nodarītā zaudējuma atlīdzinājumu.

 

Pēdējos trīs mēnešos ir vairāki notikumi, kuri ir skāruši Latvijas iedzīvotājus, – gan ugunsgrēks 18.jūnijā - Jūrmalā, Slokas apkaimē, kur dega nelegāli atkritumi, gan 4.augusta ugunsgrēks Spilves lidlauka apkārtnē, kur degušas riepas. Abos gadījumos ir nodarīts ne tikai zaudējums videi, bet arī valsts budžetam. 

 

“Uzskatām, ka ir jāizvērtē Valsts vides dienesta amatpersonu atbildība un vai to darbībā nav konstatējama amatnozieguma pazīmes”, norāda partijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba. “Nav skaidrs kāpēc Valsts vides dienesta amatpersonu lēmumi ir novēloti, kāpēc uzņēmumi ignorē šos lēmumus, bet dienesta amatpersonas nepieņem kardinālus lēmumus, lai situāciju uzlabotu”.

 

Tāpat plašsaziņas līdzekļi informē arī par citām atkritumu vai nolietoto riepu nelikumīgām uzglabāšanas vietām, kurās ilgstoši tiek pārkāpti normatīvie akti, bet Valsts vides dienesta kontroles nenodrošina šo vietu atbilstošu sakārtošanu.  Informācijā par notikumiem vairākkārt parādās ziņas, ka Valsts vides dienests jau agrāk zinājis par iespējamiem pārkāpumiem, taču nav sperti atbilstoši soļi, lai novērstu riskus. Kopējā situācija liecina, ka Valsts vides dienesta darbs nav organizēts, lai sistemātiski kontrolētu jau zināmās, atļautās atkritumu uzglabāšanas vietas. Mūsuprāt, savlaicīga un kvalitatīva kontrole būtu novērsusi zaudējumus, kā arī ietaupījusi policijas un ugunsdrošības dienestu resursus.