Jaunumi

Jaunumi

Mar
30
2017

Rīdziniekiem ir tiesības saņemt godīgus pakalpojumus

"No sirds Latvijai" Rīgas saraksta kandidātiMēs revidēsim pašvaldības darbu, meklēsim un atradīsim līdzekļus, lai samazinātu iedzīvotāju izdevumus un rastu papildu finansējumu ērtākai dzīvei Rīgā. 


SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" , neskatoties uz 2015. gadā Latvijas Republikas Valsts kontroles norādīto, ka SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) noteiktās dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas pamatojums nav izsekojams un salīdzināms ar RNP faktiskajiem izdevumiem, kā arī maksā tiek iekļauti ar māju pārvaldīšanu nesaistīti izdevumi, turpina šo praksi arī šajā gadā. 


Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem pašvaldības uzņēmumiem ir pašvaldības SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", kas tika izveidota 2010.gada 29.decembrī, apvienojot 15 pašvaldības, kas apsaimnieko ap 4300 dzīvojamās mājas ar kopējo platību virs astoņiem miljoniem kvadrātmetru namu, ir kļuvis par neuzveicamo Rīgas milzi. Kā izrādās, tad Rīgas namu pārvaldniekam vienmēr ir taisnība, pat tad, kad nav taisnība, jo viņš ir pamanījies likt maksāt par saviem zaudējumiem klientiem. Gada sākumā vairākas mājas atklāja, ka Rīgas namu pārvaldnieks strīdos ar klientiem, pat tad, kad zaudē, zaudēto tiesvedību izdevumus iekļauj uzvarētāju apsaimniekošanas izdevumos. Rīgas namu pārvaldniekam vienmēr paliek taisnība, pat tad, kad tas tiek pierādīts tiesā, Rīgas namu pārvaldnieks savus finansiālos zaudējumus liek maksāt iedzīvotājiem. Runa ir par tiesvedībām, kur iedzīvotāji tiesājas par nepamatotajiem uzrēķiniem izsniegtajiem rēķiniem par ūdeni, kas nesakrīt ar dzīvokļa skaitītāja rādījumiem. Dzīvokļos ir atsevišķi skaitītāji, kas fiksē mājsaimniecībā iztērēto. Gandrīz katrā mājā lielais skaitītājs saskaita vairāk, nekā atsevišķi dzīvokļos. Atšķirības var sasniegt pat 20%. Iemesli ir ūdens zagšana, nekvalitatīvas trubas un neprecīzi skaitītāji dzīvokļos par ko Rīgas namu pārvaldnieks nevēlas likties ne zinis, savu neizdarību un slikto saimiekošanu uzveļot uz iedzīvotāju, savu klientu pleciem. Nerēķināšanās ar saviem klientiem un iedzīvotāju neinformēšana ir Rīgas namu pārvaldnieka darba stils, kas nav pieļaujams. Tā nu sanāk, ka dzīvokļu īpašnieki, maksājot par sava īpašuma pārvaldīšanu, sedz arī citus Rīgas nama pārvaldnieka izdevumus, kas tam radušies, sniedzot ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu nesaistītus pakalpojumus.