Raksti

Raksti

Apr
06
2017

Jāpalielina investīcijas rīdzinieku sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanai

Autors: No sirds Latvijai Rīgas nodaļa

Sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējām ir jābūt tuvumā iedzīvotājiem un sasniedzamā attālumā!

 

Dažāda mēroga aptaujās rīdzinieki pauž viedokli, ka sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas Rīgas centrā un tās rajonos nav pieejamas pietiekamā apjomā, un būtu nepieciešams uzlabot esošās iespējas vai nodrošināt jaunas iespējas.
 

Rīgas attīstības programmas 2014.–2020. gadam Investīciju plānā 2016.–2018.gadam nav paredzētas investīcijas brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstībai. Ir noteiktas tikai divas skolas, Rīgas Angļu ģimnāzija un Rīgas Franču licejs, kur notiks sporta laukuma iekārtošana, tiks labiekārtota teritorija, paredzot stadionu ar skrejceļu, basketbola un volejbola laukumu. Tas nozīmē, ka tikai dažu rajonu iedzīvotājiem – Atgāzenes, Bieriņu un daļēji Āgenskalna, kā arī Ziemeļu rajonā, Valdemāra ielas rajonā tiks paplašinātas iespējas nodoties sporta aktivitātēm sakārtotā vidē.

Arī Grīziņkalna rajonā ir paredzēts ieguldīt investīcijas sporta un brīvā laika pavadīšanā, kas cieši saistās ar apgūstamo Eiropas Savienības naudu. 2015. gadā tika izstrādāta „Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības stratēģija”, kas radīta programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide” saskaņā ar Eiropas Komisijā apstiprinātās 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu” ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām, kur noteikts mērķis veicināt Rīgas pilsētas degradētās Grīziņkalna apkaimes revitalizāciju, attīstot mūsdienīgu sabiedrībai pieejamu multifunkcionālu Kultūras un sporta kvartālu. Šīs programmas ietvaros tiks nodrošināta kultūras un sporta aktivitāšu un pasākumu pieejamību iedzīvotājiem (t.sk. Grīziņkalna apkaimes iedzīvotājiem, Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem).
 

Diemžēl, piemēram, Bolderājas iedzīvotāji diez vai brauks uz Grīziņkalnu sportot. Maz ticams, ka Ķengaraga iedzīvotāji vai Vecmilgrāvja iedzīvotāji dosies uz Grīziņkalnu pat tad, ja tur viss būs skaisti sakārtots un būs ērtas iespējas sportot. Uzskatām, ka sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējām ir jābūt tuvumā iedzīvotāju dzīvesvietai, pieejamā un sasniedzamā attālumā. Tādēļ jāinvestē rīdzinieku sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanai arī citos Rīgas rajonos.