Raksti

Raksti

Jan
17
2019

Par BRĪVĪBU – uz barikādēm 1991. gada janvārī

Autors: Aldis Vidužs

Atskatoties uz barikāžu notikumiem 1991. gada janvārī Latvijas galvaspilsētā Rīgā, no šīs dienas skatupunkta šos brīvības cīņu notikumus varam skatīt vairākos laika tuvinājumos.

Toreiz, pēc augstskolas beigšanas 1991. gada sākumā strādāju Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātē.

2008. gada grāmatā „Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes 1988. gada absolventi. Vēsturisks apskats” skatāmas arī 1991. gada janvāra barikāžu laika atmiņas un fotoattēls.

Kolēģis, kas toreiz strādāja par datorsistēmu administratoru, atceras: „Brīdī, kad devos uz mācību telpu, kopmītnē ienāca LMF dekāns Māris Ķirsis un prodekāns Kaspars Vārtukapteinis. Viņi tad arī pateica, ka jābrauc uz Rīgu aizstāvēt televīziju. Runājām, ka tur tāpat kā Viļņā varētu nākt uzbrukumā padomju tanki...”

Tā kopā ar savas laboratorijas kolēģiem un citiem fakultātes darbiniekiem braucām no Jelgavas uz Rīgu, uz barikādēm. Pats divas dienas un vienu nakti piedalījos Salu tilta nobrauktuves uz televīzijas torņa pusi apsardzē.

No šīs dienas skatupunkta jāatzīmē, ka pirms 28 gadiem cīnījāmies par „Brīvību”, tā laika tautas vienotība bija vērsta uz Latvijas valsts brīvības atgūšanu un nosargāšanu. Toreiz „Brīvība” bija it kā pašsaprotama, tomēr bez dziļākas izpratnes. Toreiz pat radās teiciens – Kaut pastalās, bet brīvi.

Manā izpratnē brīvība ir bijusi saprasta un pielietota pat diametrāli pretējos virzienos...

Tātad, īpašas sarunas vērts ir jautājums par to, kas tad ir brīvība un ko katrs ar to saprotam, un kādai tai vajadzētu būt gan personīgā dzīvē, gan valstī kopumā?

Ja ir brīvība, tad kam? Ja ir brīvība, tad kāda? Ja ir brīvība, tad kur tā ir un kur tās nav? Vai tā ir visiem vienāda? Kādu mērķu un uzdevumu īstenošanai ir brīvība? Kas ir patiesība un kas ir maldi?

Kur meklējami cēloņi iedzīvotāju skaita krasam samazinājumam Latvijā, īpaši lauku apvidos, un sabiedrības noslāņošanās procesiem pēdējo desmitgažu laikā?

Atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem palīdzētu apzināties, atbrīvoties no maldiem, un gūt skaidrību par katras ģimenes un visas tautas uzplaukuma ceļu izvēli...

Kā Jūs saprotat „brīvību”? Kādas ir Jūsu atbildes?