Raksti

Raksti

Jan
21
2019

Par cilvēku atmodu

Autors: Aldis Vidužs

„No sirds Latvijai” interneta mājas lapā ir lasāmi vairāki mūsu partijas biedru raksti par cilvēku izvēli un tās nozīmi gan vēlēšanu kontekstā turpmākajam sabiedrības attīstības nodrošinājumam, gan savā ikdienā – savai un savas ģimenes dzīves veidošanai.

Bija minēts, ka katra cilvēka izdarītā izvēle veicina nevis tikai attīstību kā tādu, bet šai attīstībai pamatā ir divi virzieni – vai nu tā ir pozitīva, vai arī degradējoša.

Tai pašā laikā attīstība notiek gan apziņas līmenī, gan tā atspoguļojas materiālajā līmenī, ko cilvēks veido atbilstoši savai apziņai un sapratnei. Tātad izvēles pamatā ir cilvēka sapratne par notiekošo, pasaules uzskats, saskaņā ar ko veidojas turpmākās izvēles.

Kad cilvēks ir izdarījis izvēli un ir notikušas šai izvēlei atbilstošas darbības, notikumi, tie parasti dod rezultātu, ko varam saukt arī par darba augļiem. Tad mums ir iespēja tos aplūkot, novērtēt, vai mums tie patīk, un secināt, kā rīkoties turpmāk, kādu izvēli izdarīt labāku un tīkamāku darba augļu gūšanai. Tā veidojas katra cilvēka dzīves pieredze.

 

Viena no problēmām ir tā, ka cilvēku izvēle bieži tiek izdarīta ar domu par attīstību bez skaidras pateikšanas, kam šī attīstība būs, un tādējādi faktiski izvēle atbilst sabiedrības vairākuma degradācijas virzienam.

Kāpēc tā notiek? Kāpēc lielai sabiedrības daļai nav izdevies atšķirt vienu no otra? Vai arī, ja atšķiršana ir bijusi, tad kāpēc tomēr tiek izdarīta izvēle par šķietami stiprāko, skaļāko, kas vienlaikus ir arī parazītisks, egoistisks, arī ļauns, negodīgs, viltīgs un zogošs, vardarbīgs, naidīgs un agresīvs?

Šādas izvēles gadījumā tiek atbalstīts egoisms, un tiek dota piekrišana arī sevis apzagšanai tieši un arī pastarpināti – valsts jeb sabiedrības kopprodukta zagšanai.

Vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlamies sev un savai tautai, būtībā izvēloties attīstību un pārticību nevis sev, bet gan primāri tai sabiedrības daļai, kas vēlas parazitēt uz pārējās sabiedrības rēķina, tai radot degradāciju, postu un nabadzību?

Kāpēc cilvēki tic, ka ego valsts līmenī var dot labklājību un uzplaukumu visai sabiedrībai?

Uzskats, ka lai ir labi tikai man bez rēķināšanās ar pārējo sabiedrību arī ir ego izpausme, kas ved uz kopēju sabiedrības degradāciju, un dzēš arī patiesas individuālās labklājības iespējas.

Naiva ir cerība, ka ego sistēma rūpēsies par tās upuru patiesu labklājību.

 

Savā muļķīgajā neapdomībā cilvēki ir radījuši sev lielas problēmas, no kurām nav izejas līdz tam laikam, kad būs saprasta patiesā visu lietu daba šajā pasaulē. Šī pasaule arī ir mūsu daba, kur mēs esam daļa no tās, un esam ciešā kopsakarībā un saiknē ar to neatkarīgi no tā, vai to atzīstam vai nē. Mums jādzīvo saskaņā ar tiem dabas likumiem un nosacījumiem, kas dod iespēju pozitīvai dabas sistēmu attīstībai, gan cilvēku sabiedrības pozitīvai attīstībai, un bez to „zaru zāģēšanas uz kuriem paši sēžam...”.

Mums ir jāmācās, jāzina un jāsaprot dabas sistēmu pozitīvas attīstības likumi un ir jādzīvo saskaņā ar tiem. Līdz ar šo likumu izzināšanu soli pa solim, labāk sapratīsim to, kas ir ap mums un kas patiesībā notiek. Atbrīvosimies no šķitumiem, maldiem un ilūzijām. Tas ir ceļš, pa kuru mēs varam virzīties uz patiesu harmoniju ar visu esošo.

 

„No sirds Latvijai” iestājas par tādām vērtībām, kas ved uz visas tautas pozitīvu attīstību tās plašākajā izpratnē, ko var nodrošināt ar mīlestību, taisnīgumu, godīgumu, tikumību, tātad, ar augšupeju.

Dzīves jēga slēpjas kāpšanā pa apziņas attīstības pakāpieniem augšup! Un, tātad, katrs, kas sāk to saprast, var veikt daudz soļu pretī savas pasaules gaišai tagadnei.