Raksti

Raksti

Apr
10
2017

Sporta un brīvā laika pavadīšanas uzlabošana Rīgas mikrorajonos

Autors: Pauls Zeņķis

Bērni un jaunatne ir mūsu nākotne! Par vienu no galvenajiem mērķiem mēs esam izvirzījuši bērnu un jaunatnes izaugsmes veicināšanu. Šāda izaugsmes veicināšana būs iespējama tikai tad, ja tiks sakārtota vide, kurā uzturas bērni, jaunieši un ģimenes.


Tā kā mūsu vidū ir gan vecāki, gan jaunieši un pavisam labi atceramies to laiku, kad vēl bijām bērni, mēs saprotam, kas tieši ir nepieciešams, lai veicinātu jauniešu un bērnu attīstību. Bērniem un jauniešiem ir daudz brīvā laika, kurš ir jāaizpilda. Uzskatām, ka brīvā laika neproduktīva pavadīšana ir liela problēma, jo daudzi bērni un jaunieši savu brīvo laiku pavada nelietderīgi. Viens no iemesliem šādam mazkustīgam brīva laika pavadīšanas veidiem ir sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu neesamība. Tā kā lielākā daļa rīdzinieku dzīvo kādā no Rīgas mikrorajoniem, uzskatām, ka prioritāri nepieciešams šādus sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumus izveidot tieši mikrorajonos.


Apsekojot Rīgas mikrorajonus, nākas secināt, ka tajos ir vairākas, pašvaldībai piederošas, brīvas un nesakoptas teritorijas. "No sirds Latvijai" Rīgas saraksta kandidāti uzskata, ka šajās teritorijās iespējams izveidot sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumus, tādējādi gan radot jauniešiem un ģimenēm vietas, kur sportiskā garā pavadīt savu brīvo laiku, gan labiekārtojot pilsētvidi kopumā.


Vairākām no šīm teritorijām nav pat nepieciešamas lielas investīcijas, lai tās labiekārtotu un pielāgotu sportiskām aktivitātēm, reizēm pietiktu tikai tādiem sīkumiem, kā futbola vārtu vai volejbola tīklu.
 

"No sirds Latvijai" Rīgas saraksta kandidāti uzskata, ka labiekārtojot šādas teritorijas, kur sportiskā garā pavadīt brīvo laiku, ieguvēja būs ne tikai pilsētvide kopumā, bet arī visa sabiedrība, jo vispārzināms, ka sports nāk par labu veselībai, un veseli un stipri cilvēki ir ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas nākotne! Tādēļ, No sirds Latvijai Rīgas saraksta kandidāti strādās pie tā, lai palielinātu investīcijas sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveidei Rīgas mikrorajonos.