Raksti

Raksti

Mar
31
2017

Vai reorganizācija sanāca?

Autors: No sirds Latvijai Rīgas nodaļa

2011.gadā ar skaļiem saukļiem un lieliem mērķiem tika pasludināta Rīgas namu pārvalžu reorganizācija. Tika solīts, ka “tiks veidota vienota uzskaites sistēma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā un kvalitātes kontroles nodrošināšanā, unificēti un standartizēti pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi, tādējādi, iespējams, samazinot to izcenojumu.”. Rīgas dome solīja, ka, samazinot 15 kapitālsabiedrību uzturēšanai nepieciešamās administratīvās izmaksas, varēs samazināt arī apsaimniekošanas maksu, vairāk līdzekļus novirzīt māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai.


Reorganizācijai bija lieli mērķi - administratīvo izdevumu samazināšana; lētāku un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšana; rīdzinieku saziņas uzlabošana; atbildīga un savlaicīga reaģēšana uz mājokļu īpašnieku sūdzībām un pretenzijām; vienotās pieejas darbam ar parādniekiem ieviešana, korupcijas un birokrātijas likvidēšana un citi cēli uzdevumi. 
Patiešām bijušajās 15 namu pārvaldēs darba stils stipri atšķīrās un neatbilda mūsdienu prasībām un jaunajām īpašuma formām, tika konstatēti vairāku veidu pārkāpumi.

 

Kas ir sanācis?

Jāsecina, ka pēc reorganizācijas mēs saņēmām - Rīgas namu pārvaldnieku - organizāciju, kas ir jauna pēc formas, bet tāda pati kā namu pārvaldes - pēc darba kultūras un attieksmes pret klientiem. Organizāciju, kuru raksturo birokrātija, korupcija un pavirša attieksme pret rīdzinieku interesēm. 
Reorganizācijas mērķi un uzdevumi ir pilnībā diskreditēti. 
RNP nespēj komunicēt ar saviem klientiem! Mēs zinām, ka iedzīvotājiem netiek atbildēts uz jautājumiem, vēstulēm, netiek sniegti skaidrojumi par rēķinos iekļautajiem izdevumiem. Tikai pirms vēlēšanu kampaņas tika atvērta bezmaksas telefona līnija un sāka pieņemt iesniegumus RNP reģionālajās nodaļās. 
Mēs uzskatām, ka šādi nosacījumi ir jāpadara par pastāvīgo praksi! Iestādei, kas sniedz pakalpojumu ir ne tikai jāspēj atbildēt uz jautājumiem, bet arī jāspēj izskaidrot atbildi iedzīvotajam saprotamā veidā!
Pilnīgi iztrūkst RNP regulāra saziņa ar mājas iedzīvotajiem un māju aktīvistiem. Šobrīd RNP bieži vien nav izdevīgi dalīties ar informāciju, kuru pēc likumiem pienākas sniegt mājokļu īpašniekiem. Māju vecāko un māju pilnvaroto personu institūts nedarbojas. Pēc RNP esošās informācijas pašreiz tikai 16% māju ir pilnvarotas personas vai māju vecākie, t.i. 700 personas. 
Mēs palīdzēsim mājokļu īpašniekiem apvienoties un panāksim to, ka lēmumi par visu remontu un celtniecības darbu uzsākšanu tiks pieņemti tikai piedaloties māju vecākajiem vai pilnvarotajām personām!

 

Mūsu pieredze liecina, ka ir iespējas:
•samazināt remondarbu un pakalpojumu cenas, veicinot vidējā un mazā biznesa uzņēmumu iesaistīšanu konkursos, 
•samazināt administratīvos izdevumus, pārtraucot formālās un fiktīvās darba attiecības par reāli neveiktajiem darbiem, 
•likvidēt nepamatotas līdzekļu norakstīšanas praksi no māju uzkrājumu konta.

 

No sirds Latvijai Rīgas saraksta kandidāti uzskata, ka ir jābūt skaidriem darbības noteikumiem, lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus klientiem un tie ir: 


Atklātums, profesionālā pieeja, operativitāte un sadarbība!