Viedokļi

Viedokļi

Sep
17
2018

Kāda ir vēlētāja loma vēlēšanās?

Ir pēdējais brīdis katram vēlētājam atmosties un sākt saprast, kas tad patiesībā notiek, un apzināties, kurp ejam gan katrs personīgi, gan visa sabiedrība kopumā, un izvēlēties savu ceļu un ar to vienlaikus izvēlēties arī visas Latvijas tautas turpmākās attīstības ceļu.

Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās apmēram puse balsstiesīgo vēlētāju ir atturējušies no dalības balsošanā, jo trūkusi sapratne, par ko balsot.

Kāda tad ir katra vēlētāja loma vēlēšanās?

Šajās Saeimas deputātu vēlēšanās katrs vēlētājs uztic un deleģē Latvijas tautas turpmākā attīstības virziena jeb likteņa realizāciju sevis izvēlētai partijai, un papildus var arī izmantot iespēju vēlēšanu biļetenos paust savu attieksmi par vai pret konkrētiem deputātu kandidātiem.

Tātad katrai partijai ir savi mērķi un uzdevumi, kuru īstenošanai ir sagatavota priekšvēlēšanu programma. Tas nozīmē, ka izvēloties partiju, par kuras sarakstu balsot, tiek izdarīta galvenā izvēle – piekrišana īstenot konkrētās partijas mērķus un uzdevumus.

Vēlētājam jārod atbildes uz to - kurp izvēlētā partija vedīs ne tikai konkrēto vēlētāju, bet arī visu tautu.

Vēlētājiem būtu jāskata tas, vai konkrētu partiju mērķi un uzdevumi ir vērsti uz visas sabiedrības pozitīvu attīstību, vai arī partiju patiesie mērķi un uzdevumi ir virzīti uz pieeju sabiedrības kopīgi radīto resursu „krējuma nosmelšanu” nelielas sabiedrības daļas labklājībai.

Par atbalstu izvēlētās partijas konkrētiem deputātu kandidātiem. Skatot deputātu kandidātus, ir labi, ja tie ir ar labu izglītību. Vēl būtiskāk ir saprast, kādā virzienā gūtās zināšanas un pieredze tiks vērstas turpmākajā darbā. Vai sarakstā esošiem deputātu kandidātiem ir sirdsapziņa?

Ir skaidrs, ka līdzšinējo valsts pārvaldītāju grupu pēdējās desmitgadēs gūtie „darba augļi” visai sabiedrībai kopumā nav pieņemami. Valstī kopumā ir iezīmējušies ļoti būtiskas degradācijas fakti, un paralēli „dzīvības uzturēšanas” lēmumiem valstī ir ieviesti ļoti daudzi izkropļojumi, kas visas sabiedrības pozitīvas attīstības gadījumā nav turpināmi.

Vai arī šoreiz vēlēsim par „tiem pašiem vēžiem, tikai citās kulītēs”? Vai izvēlēsimies viņus, jo viņi ir bijuši tuvāk resursiem un to sadalei, un tāpēc sola turēties pie līdzšinējām vērtībām, turpināt „iesākto kursu”, jo „darāmā vēl daudz”?  

Vēlētājiem, katram vēlētājam individuāli būtu jāapzinās - kurp vedīs katras partijas programma un būtu jāizdara personīga izvēle.

Piedāvāju vēlētājiem:

- izvēlēties pozitīvo, lielāko labumu visai sabiedrībai. Tātad pozitīvu attīstību gan sev, savai ģimenei, gan visai tautai un valstij,

un

- attiekties no tiem izvēles variantiem, kas ietver degradāciju, mazāku vai lielāku ļaunumu, kaut arī šķietami stipru un bagātu.

Kas tad ir saskatāms šajās Saeimas vēlēšanās pieteikušos partiju nosaukumos, mērķos, uzdevumos un to izpildes programmās? Vai tajos ir atrodama pozitīvas attīstības iespēja katram atsevišķam cilvēkam un tātad arī visai Latvijas tautai?

Vai šādas atbildes un kopsakarības meklē, apkopo un publicē mūsu plašsaziņas līdzekļi?

Uz ko mūsu uzmanību vērš priekšvēlēšanu kampaņā plašsaziņas līdzekļu pārstāvji?

Priekšvēlēšanu laikā žurnālisti, korespondenti bieži vaicā partiju deputātu kandidātiem, ko tie „sola”. Partiju mērķu, programmu iepazīšanai un saprašanai ar deputātu kandidātu „solījumiem” par atsevišķiem šķietami vajadzīgiem īstermiņa uzlabojumiem vien ir par maz. Tas ir līdzīgi kā tautas referendumu par būtiskiem jautājumiem aizvietot ar „pačivināšanu” tviterī.

Viena no plašāk sastopamām maldināšanas iespējām ir sastopama dažādos šķietami labos darbības vai īpašības vārdos, kuri nav papildināti ar skaidru norādi par to īstenošanas virzienu. Un te sanāk, ka vēlētājs piedāvātai darbībai labticīgi piedomā vienu virzienu, bet partija un deputātu kandidāts pretējo, un tie, kas tiek ievēlēti, paliek pie sava izvēlētā virziena īstenošanas, kas ir pretējs vēlētāja piedomātajam. Ja meklējam, tad šādi piemēri nav tikai daži, bet to ir ļoti, ļoti daudz...

Daļa Latvijas vēlētāju jau ir sapratusi, kas patiesi notiek Latvijā un pasaulē, un ar savu izvēli un savu praktisku darbību atbalsta, palīdz un arī paši veic reālu darbu visas Latvijas pozitīvai attīstībai.

Partijas „No sirds Latvijai” programma ietver rūpes par cilvēku, kas vienlaikus nozīmē virzību uz katra atsevišķa cilvēka, katras ģimenes un visas sabiedrības pozitīvu attīstību un labklājību.

Esiet viedi un aktīvi vēlētāji, jo tieši Jūsu individuālā izvēle un darbība izšķir Latvijas nākotni tagad.

Aldis Vidužs