Viedokļi

Viedokļi

Oct
26
2017

Pagarināt uz gadu valsts finansējumu internātskolām - ielāps Izglītības un zinātnes neizdarībā

25.oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā „No sirds Latvijai” deputāts Arvīds Platpers Izglītības un zinātnes ministra klātbūtnē pauda savu viedokli, norādot, ka pagaidu risinājumi – uz gadu pagarināt valsts finansējumu internātskolām - jautājumu nerisina pēc būtības. Arvīds Platpers aicināja ministru un ministrijas ierēdņus kaut vienu dienu pastrādāt klasē, kurā ir integrēti bērni, kas savā izglītības ceļā jau ir nomainījuši 8 skolas. Iespējams, ka pēc šādas pieredzes arī skatījums uz internātskolu specifiku mainītos. Arvīds Platpers jau atkārtoti pauda savu viedokli, ka jautājums netiek risināts pēc būtības un kompleksi. Opozīcijas viedoklis un priekšlikumi netiek atbalstīti, tai skaitā par sociālās rehabilitācijas programmas ieviešanu, kas varētu būt reāls atbalsta mehānisms bērniem ar sociālās adaptācijas grūtībām, maznodrošinātiem un trūcīgiem, bērniem ar traumatisku dzīves pieredzi, kas lielākajā vairumā gadījumu nonāk internātskolās. Nav skaidrs, vai skolās, kurās būs integrēti bērni no internātskolām, skolotāji būs emocionāli un profesionāli gatavi darbam ar šādiem bērniem. Valsts turpina spēlēt paslēpes, nogrūžot rūpes par internātskolu bērniem uz pašvaldības pleciem, nepiedāvājot risinājumus.

 

Arvīds Platpers tāpēc aicina meklēt ilgtermiņa risinājumus un aicina IZM mērķtiecīgi nākamā gada laikā strādāt pie šī jautājuma visas iesaistītās puses, internātskolu direktorus, pašvaldību vadītājus, atbildīgās ministrijas kopā, lai vienotos, kā un kādā veidā sniegt atbalstu bērniem, kas šobrīd ir internātskolās.