Viedokļi

Viedokļi

Dec
17
2018

Par personīgās izvēles nozīmi

Ir pagājušas 13. Saeimas deputātu vēlēšanas. Daļa vēlētāju ir izdarījuši izvēli un ir balsojuši.

„No sirds Latvijai” vērtību, mērķu un programmas atbalstītāji ir nobalsojuši par partijas pozitīvo vērtību un programmas īstenošanu dzīvē.

Ir liela daļa vēlētāju, kas izdarīja izvēli starp lielāku vai mazāku ļaunumu, jo tas bija skaļāks un uzmācīgāks, izskatījās stiprāks un varenāks, vēlētājiem solīja „medus mucu”, materiālās pasaules labumus, bet diemžēl ar kārtīgu darvas karotes piedevu, kas šķietamo medu padara nebaudāmu.

Turpinot diskusiju par to, kāda ir vēlētāja loma vēlēšanās, ir skaidrs, ka valsts iedzīvotāju izvēle, gan individuālā, gan izvēļu kopsumma veido valsts attīstību atbilstoši izvēlētajam virzienam. Un ne tikai izvēle Saeimas vai citu vēlēšanu dienā, bet arī ikdienā individuāla, pie sevis veikta apzināšanās par patiesībā notiekošo, sapratne par izvēles sekām un individuāla izvēle savai rīcībai un darbībai, ar atbildību par to, ko šāda izvēle vai izvēles trūkums veidos turpmāk.

Vispirms šī izvēle skar katru cilvēku personīgi, viņa kā personības turpmāko dzīvi jeb attīstības virzienu.

Šie izvēles virzieni savā dziļākajā būtībā ir tikai divi:

1. vai nu pozitīva attīstība sev un tiem domubiedriem, kas izvēlējušies šo virzienu, un visam esošajam, vai arī

2. strupceļa jeb degradācijas virziens, kas ietver ļaunumu, egoismu, iznīcību.

Trešā ceļa nav. Ir tikai viena no divu minēto virzienu īstenošanas iespējām, vispirms jau pašam sev, savai ģimenei. Bet šo izvēļu kopsumma veido attiecīgas sabiedrības daļas faktisko virzību.

 

Ja kāds pats personīgi sev nav izvēlējies turpmākās dzīves virzienu, tad sanāk, ka viņš piebiedrojas otrajam – strupceļa virzienam, kļūst par strupceļa virziena barotāju, stiprinātāju, jo ar savu apzinātu izvēli un tai sekojošu rīcību nav sācis īstenot savas pastāvēšanas un turpmākā ceļa pozitīvās iespējas.

Šos malā stāvētājus mēdz saukt arī par apziņas bomžiem, jo viņi nav paspējuši izaugt savā apziņā līdz sapratnei, ka viņi paši ir savas laimes kalēji, veidotāji, un nav vēl sapratuši, kas viņi ir un kas ir viņu mērķis. Viņus kavē arī maldi un ilūzijas, savas iepriekšējās izvēles kļūdas, kas nav labotas.

Kur ir „aizceļojusi” un kur ir nonākusi liela Latvijas sabiedrības daļa un kāpēc - lai vērtē un apzinās katrs pats.

Kāds mūsu biedrs savos priekšlikumos rakstīja: „Tautai vajag pateikt patiesību. Rūgta patiesība ir labāka par saldiem meliem.”

Par visas tautas radošas, pozitīvas attīstības interešu un vajadzību aizmiršanu liecina patreizējais valdības izveides process, kur amatu un ietekmju sadalē dominē amatu dalītāju ego, cīņa par resursu pārvaldes tiesībām, kur „vezumu katrs velk citā virzienā un vezums nekust no vietas”. Šī cīņa ir kļuvusi atklāta, jo resursu trūkums ir acīmredzams, „karalis ir kails” un to „apģērbt” līdzšinējā veidā ir problemātiski. Valsts resursus vairot „zāģējot zaru uz kā paši sēž”, nav iespējams.

 

Mūsu kustībā un partijā „No sirds Latvijai” apvienojas un darbojas gaiša saprāta cilvēki. Mēs vēlamies, lai Latvijā ir mīloši, radoši un laimīgi cilvēki. Mēs esam izvēlējušies ceļu, kas ved uz laimīgu sabiedrību.

Tāpēc mēs pulcējam tos, kas ir:

  • izvēlējušies pozitīvas attīstības virzienu un iespējas katram cilvēkam un tātad, arī visai sabiedrībai gan garīgajā, gan materiālajā jomā,
  • kam nav pieņemami līdz šim valdošo partiju darbības „augļi” ilgtermiņā - pēdējās desmitgadēs tautas izdzīvošanas spēja ir būtiski samazināta, valsts un tauta kopumā ir nonākusi vērtību degradācijas un krīzes stāvoklī, par ko liecina darbaspējīgo cilvēku izbraukšana iztikas meklējumos ārzemēs, sabiedrības noslāņošanās, būtiski palielinoties materiāli nabadzīgo cilvēku skaitam, palielinoties cilvēku parādu slogam, būtiski samazinoties veselu cilvēku skaitam sabiedrībā kopumā, kultūrvides degradācija, dabas resursu izvešana, un tā tālāk...

Mēs apliecinām, ka

kustība un partija „No sirds Latvijai” ievieš gaišās un pozitīvās pamatvērtības, un īsteno mērķus un uzdevumus par katra cilvēka, katras ģimenes pozitīvas attīstības, radošuma realizācijas iespēju radīšanu, un līdz ar to veidojot visas tautas jeb sabiedrības pozitīvu attīstību. Mēs saglabājam savu darbību saskaņā ar tādiem ētikas principiem, kas ietver godīgumu, labestību, mīlestību, esam par augstāko taisnīgumu. Iestājamies pret meliem, pret zagšanu.

Mēs uzskatām, ka

valsts un sabiedrības degradācijas procesi ir apturami un ir pavēršami visas sabiedrības pozitīvas attīstības virzienā, ja katrs cilvēks izdara personīgu izvēli par savu, savas ģimenes pozitīvu attīstību un izaugsmi plaukstošā Latvijas sabiedrībā. Šāda izvēle precīzi saskan ar partijas „No sirds Latvijai” mērķiem un uzdevumiem. Tikai šādu izvēli izdarījušu cilvēku kopa jeb sabiedrības daļa meklēs risinājumus, strādās, panāks vienota pozitīva mērķa īstenošanu.

 

No sirds,

Aldis Vidužs