Viedokļi

Viedokļi

Aug
08
2018

Partijas “No sirds Latvijai” 13.Saeimas vēlēšanu deputāta kandidāta Alda Viduža - Pārdomas par domām un dalību pozitīvas attīstības mērķu sasniegšanā

Pavērtējot ar skatu no malas mūsu diskusijas, secinu, ka, protams, mēs izpaužamies "no sirds", un tā arī vajag, ja tas notiek caur mīlestību. Mīlestība tās plašākajā izpratnē ir līdzīgi kā drošinātājs, kas mīlestības gadījumā palīdz saglabāt domu jeb procesa pozitīvu virzienu. Sirdī ir apziņa un arī sirdsapziņa. Cilvēks var runāt ļoti skaistus vārdus, bet, ja tā sirdī nav sirdsapziņas, tad tā ir tikai tukša skaņa.

                                            
Vēršu uzmanību uz to, ka katra mūsu doma ir kā "muša", alegorijā.
Un šī doma jeb "muša" ar konkrētu ceļa virzienu var būt paša vai arī "no malas" atnākusi vai pienesta, tātad, no cita cilvēka.                     

Doma vai "muša" var ceļot un "apsēsties” vai nu uz mēslu čupas un tur dzīvoties, un atbilstoši aplipt ar to kas ir mēslos, un noskaņot cilvēku uz mēsliem, vai arī, tā var aizceļot uz ziediem, un, piemēram, bišu gadījumā, apmeklējot tikai ziedus, ir iespēja ievākt nektāru kas ir tīkams gan sev, gan citiem. Un tie jau ir darba augļi, kas var būt domas saimniekam tīkami, vai arī "m... čupai" atbilstoši".          
Tātad, cerēto darba augļu sākums ir doma ar konkrētu saturu un virzienu.

Izaicinājums ir tas, ka doma, "bite" jeb "muša" katram mums ir esoša, piemītoša. Domas ar savu skatu no malas ir jāvada, un to jādara pastāvīgi. Tad var gaitā apzināties, kur doma ceļo, un to var un vajag vadīt pa izvēlēto ceļu uz galamērķi, līdzīgi kā šoferis vada automašīnu, lai tā ir uz izvēlētā ceļa, nevis vienā vai otrā grāvī, un tā visu ceļu līdz ir sasniegts mērķis.

Tas arī nozīmē, ka katrā konkrētā notikumā, pasākumā jeb darbā ir jāapzinās, jāvienojas par mērķi jeb "ziedu", kurp virzāmies un kas būs tas "nektārs" ko vēlamies. Katra cilvēka patiesie mērķi izriet no viņa pasaules uzskata.

Ja katrs savu domu - "biti" jeb "mušu" sēdina uz zieda, meklē nektāru, tad izrādās, ka visi pasākuma dalībnieki dodas vienā virzienā, mērķa virzienā.

Virzību uz mērķi var īstenot kontrolējot un vadot savas domas, jeb tās pārvaldot. Ja tomēr ir sanācis, ka doma aizceļojusi uz to, kas patiesībā mums nav vajadzīgs, tad apzināmies šo faktu, un tūlīt domu pārceļam atbilstoši izvēlētā mērķa virzienam. Varētu teikt, ka nomainām mūzikas "plati".

Ar savu "skatu no malas" varam pavērtēt diskusiju gaitu dažādos pasākumos, sanāksmēs, gan bijušos, gan notiekošajos, un ienesto domu ietekmi uz atšķirīgu mērķu sasniegšanu.    

Savukārt, lai palīdzētu citiem cilvēkiem – mūsu sabiedrībai apzināties mūsu partijas mērķus, jeb kopējo mērķi, kā arī izdiskutētu un vienotos par ceļu kas ejams uz šo mērķi, protams, ir vajadzīga diskusija, dialogs, apzināšanās. Un ir vajadzīga katra vēlētāja iepazīšanās ar šiem mūsu partijas mērķiem, to apzināšanās, kā arī ir vajadzīga katra cilvēka izvēle - personīgs lēmums par iešanu uz mūsu piedāvāto mērķi, tai skaitā sava ceļa meklējumi nonākšanai šai mērķī un personīga dalība šai procesā.


Tātad ja vēlētājam mūsu partijas mērķi ir pieņemami, tad katrs vēlētājs tiek aicināts izvēlēties pozitīvu mērķu īstenošanu un kopdarbā tos īstenot, balsot par partijas "No sirds Latvijai" pozitīvo mērķu realizācijas iespējām Saeimā.
Manuprāt tā arī ir priekšvēlēšanu kampaņas būtība.  


Vēlētājiem būtu jāpiedāvā izdarīt izvēli par pozitīvu mērķi:    

            * iespējami lielāko labumu visai sabiedrībai, un šis pozitīvais mērķis ir ietverts partijas "No sirds Latvijai" programmā, tai skaitā priekšvēlēšanu programmā, un

            * jārosina atturēties no izvēles izdarīšanas par virzieniem, kas virspusēji ir šķietami skaisti, bet ietver mazāko ļaunumu vai citus ļaunuma, degradācijas vai izkropļojumu paveidus sabiedrībā un arī valstī.


Par taktiku, kas izriet no iepriekšējo vēlēšanu publisko diskusiju pieredzes Latvijas radio.
Dažādās diskusijās ar vēlētājiem vai starppartiju diskusijās, ja ir vajadzība, mums būtu jāpozicionē, ka mums nav pieņemama vēršanās pret cilvēkiem kā tādiem jeb cīņa starp personām, kas plaši vērojama citu partiju vidū. Tā ir "skaldi un valdi" pieejas izpausme. Mēs vērtējam konkrētu personu rīcības un darbības rezultātā gūto darba augļu atbilstību mūsu pozitīvajiem mērķiem.

Mums pret citu partiju pārstāvju uzbrukumiem, agresiju nav jāatbild ar savu agresiju. Vajadzīga situāciju publiska atmaskošana un skaidrošana. Vēlams ar skatu no malas.         

Ja kāds vēršas pret partijas "No sirds Latvijai" biedriem vai deputātu kandidātiem kā personām, vai noraida sadarbību ar "No sirds Latvijai" vai tās deputātu kandidātu, vai citādi to diskreditē, tam uzbrūk, tad šādu noraidījumu publiski ir jākomentē, ka mēs ar šo noraidījumu vai uzbrukumu saprotam, ka konkrētam noraidītājam nav pieņemami mūsu partijas pozitīvie mērķi, ka šim uzbrucējam nav pieņemama visas tautas pozitīva attīstība. Un caur šo situāciju mēs esam sapratuši kas ir kas.

Varam atzīt, ka mēs pieņemam, ka citām partijām ir savi mērķi, kas ved pa citu ceļu, kas mums nav pieņemams un mums nav ejams. Tā ir viņu izvēle, ko mēs cienām, jo viņi paši arī būs tie, kas ievāks sava „darba augļus”.
           
No sirds,       
Aldis Vidužs