Liāna Ulmane

***

Mana vīzija ir veicināt uz sadarbību vērstas sabiedrības veidošanu, ģimenes - kā vērtības stiprināšanu un popularizēšanu, iedzīvotāju labklājības veicināšanu, attīstot tautsaimniecību un rūpniecību, lai celtos dzīves līmenis Latvijā.

Es vēlos mainīt pastāvošo situāciju, sākot jau ar pozitīvu izmaiņu ieviešanu savā ģimenē, bērnu labā - darbojoties dažādās atbalsta biedrībās.