Gitāna Dāvidsone

***

Izglītība

 • 2010.-pašlaik. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte (doktora grāds)
 • 2001.-2002. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko attiecību institūts, kvalifikācija – ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja
 • 1996.-1998. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistra grāds, specializācija – organizāciju un sociālā psiholoģija
 • 1991.-1995. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura grāds
 • 1987.-1991. Rīgas 1.pedagoģiskā skola, kvalifikācija – sākumskolas skolotāja

 

Profesionālā pieredze

 • 2004.- pašlaik. SIA “O.D.A.”, valdes locekle
 • 2009.2014. Stokholmas Ekonomikas augstskola, lektore
 • 2002.-2004. SIA “Pricewaterhouse Coopers”, personāla daļas vadītāja
 • 1997.-2002. SIA “Fontes R&I”, vecākā konsultante, atlases projektu vadītāja
 • 1996.-2001. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, lektore
 • 1996.-1997. Limbažu Vakara maiņu vidusskola, psiholoģijas skolotāja

 

Sabiedriskās aktivitātes

 • 2013.-pašlaik. Latvijas psiholoģijas biedrības padomes priekšsēdētāja
 • 2006.-pašlaik. Nodibinājuma “Talantu attīstības fonds” valdes priekšsēdētāja
 • 2001.-pašlaik. Latvijas Organizāciju psihologu biedrības biedre

 

Publikācijas

 • Grāmatas “Organizāciju efektivitātes modelis” autore
 • Grāmatas “Līderības fenomens Latvijā” līdzautore
 • Daudzu publikāciju par personāla vadības un adītāju attīstības tēmām autore laikrakstos “Dienas bizness”, “Diena”, “Biznesa psiholoģija”, “Doctus” u.c.

 

Valodu zināšanas

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Krievu valoda – brīvi
 • Angļu valoda – brīvi