Vizbulīte Māra Jansone

***

Izglītība

 • 1996.-1998. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte (vēstures maģistrs)
 • 1976.-1996. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte vēsturniece, vēstures pasniedzēja

 

Papildus izglītība

 • 10.2014.-05.2016. Zemgales reģiona kompetenču centrs, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, angļu valodas kursi
 • 2012.10.-2013.04. Latvijas Lauku sieviešu apvienības apmācību cikls projekta „Sieviete politikā” ietvaros
 • 09.09.2002.-14.05.2004. LISA projekta un Hārvardas universitātes Starptautiskās izglītības grupas mācības „Politikas izpēte un analīze"
 • 2004.10. dalība ARION tālākizglītības studiju programmā vadošajiem izglītības darbiniekiem Francijā. (Saskarsme angļu un franču valodās).

 

Profesionālā pieredze

 • 31.10.2011.-31.03.2013. Lejasstrazdu pamatskola, vēstures un sociālo zinību skolotāja
 • 21.08.2006.-28.10.2009. Dobeles Amatniecības vidusskola, 1996.gada vēstures, tiesību pamatu, kultūras vēstures, darba aizsardzības pasniedzēja, bibliotekāre
 • 01.11.2001.-31.08.2005. Izglītības un zinātnes ministrija, Politikas koordinācijas departamenta Politikas analīzes un plānošanas nodaļas vecākā referente
 • 01.05.1987.-06.11.1992. LR Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Valsts arhīvu speciālās bibliotēka, bibliotēkas vadītāja
 • 16.09.1982.-01.05.1987. Valsts arhīvs, vecākā zinātniskā. līdzstrādniece

 

Valodu zināšanas

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Krievu valoda – brīvi
 • Vācu valoda – viduvēji

 

Intereses

Svešvalodu apguve, Latvijas vēsture, politika, daiļliteratūra