Sandra Bāliņa

***

Izglītība

 

 • 2016.-pašlaik. RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģijas specialitāte
 • 2002.-2003. Juridiskā koledža, Tiesību vadības studiju programma (Saņemta apliecība par studiju programmas tiesību vadība noklausīšanos)
 • 1999.-2001. Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, Publiskās pārvaldes katedra (Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā)
 • 1997.-1998. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Grāmatvedības institūts, profesionālā studiju programma (iegūta - ekonomista – grāmatveža kvalifikācija)
 • 1982.-1987. Latvijas valsts universitāte, Tirdzniecības un ekonomikas fakultāte, tirdzniecības ekonomikas katedra, diplomēts ekonomists


Profesionālā pieredze

 • 1998.-pašlaik. AS „Latvijas Gāze”, vecākais revidents, vadītājas vietnieks, sabiedrības Revīzijas komitejas locekle
 • 1998.-pašlaik. SIA “Revidents un grāmatvedis”, komandītsabiedrība “S. Vilcānes audits”, zvērināta revidenta palīgs
 • 1996.-1998. A.Pumpura 11.pamatskola, galvenā grāmatvede
 • 1996.-1998. SIA “Agora”, galvenā grāmatvede
 • 1986.-1996. AS “Latvijas apģērbi”, veikala vadītāja

                        SIA “Gerkens un Co”, veikala direktore
                        SIA “Gerber”, veikala vadītāja


Papildus izglītība, prasmes

 • 2015. Kursi Efektīva vadītāja ABC,
 • 2014.Profesionalās pilnveides izglītība LZRA IC Starptautiskie finanšu pārskata standarti
 • 2010. Institute of Professional Financial Managers is a Company Registered in England – The Professiona Internal Auditor Diploma (DipPIA)
 • 2010.Institute of Professional Financial Managers is a Company Registered in England – The Certified Professiona Internal Auditor Diploma (DipCPIA)
 • 2005. LA Konsultāciju un mācību centra sertifikāts “Internal Audit Role” un „Conducting the Internal Audit Engagement”
 • IAI (Iekšējā audita institūts) biedrs no 2005.gada
 • Latvijas Nodokļu konsultācijas asociācijas biedrs - sertificēts nodokļu konsultants (nr.140) no 2014.gada
 • “ISO 9001-2000 Internal Auditor Course” (sertifikāts)
 • “Starptautiskie grāmatvedības standarti un to prasību salīdzinājums ar Latvijas Grāmatvedības likumdošanu” (sertifikāts)
 • “By CATS Internacional” (Lielbritānijas iekšējā audita sertifikāts)
 • LZA Sertifikācijas centra sertifikāti ar nokārtotiem eksāmeniem “Kvalitātes vadības pamati” un “Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audits”, Audita ziņojuma prezentēšana un būtisko ieteikumu izstrāde
 • Katru gadu kursi un semināri pie LZRA “Izglītības centra” – nodokļu jautājumos, tiesību jomā, kā arī Mācību un konsultāciju centra “Vērtspapīri” rīkotie kursi un semināri par SGS un SFPS.

Valodu zināšanas

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Krievu valoda – brīvi
 • Vācu valoda – pamatzināšanas
 • Angļu valoda - pamazināšanas


Intereses

Kultūras pasākumi, ceļojumi, pasākumu organizēšana.