Jānis Meijubers

***

Moto

 

Tiks piedots tiem, kas nevarēja, bet mūžam nē, kas negribēja.

/Rainis/

 

Izglītība

 

 • 1997. Finanšu ministrija, sertificēts zvērināts revidents
 • 1995-1996.SIA “Grāmatvedis”, sertifikāts (grāmatvedība, nodokļu likumdošana, uzņēmējdarbība, audits)
 • 1987-1991. Latvijas Agrārās ekonomikas institūts, neklātienes aspirantūra
 • 1976-1982. Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Dipl. ekonomists

 

Papildus izglītība, prasmes

 

Dažādi izglītību aktualizējoši kursi revīzijas tehnikā, iekšējā auditā, grāmatvedībā un finansēs, uzņēmējdarbībā un juridiskajos jautājumos.


Profesionālā pieredze

 

 • 2012.-pašlaik. SIA “AA Audits”, valdes loceklis, īpašnieks
 • 2010.-2012. AS “Grobiņa”, padomes loceklis
 • 2002.-2005. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, Revīzijas komisijas loceklis
 • 1998-pašlaik. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, biedrs
 • 1998.- 2011. SIA “Briede, Vindedze un Meijubers”, valdes loceklis
 • 1999.- 2001. Stokholmas ekonomikas augstskola, finanšu kontrolieris
 • 1992.-2001. LTD LAPA, Finanšu direktors, galvenais grāmatvedis
 • 1986.-1992. Latvijas Agrārās ekonomikas institūts, zinātniskais līdzstrādnieks
 • 1984.-1986. Rīgas rajona Agrorūpnieciskā apvienība (plānu daļa), daļas vadītāja vietnieks

 

Valodu zināšanas

 

 • Latviešu valoda – dzimtā
 • Krievu valoda – brīvi
 • Angļu valoda – pamatzināšanas

 

Intereses

 

Mans sporta veids, kurā gan esmu kļuvis tikai par līdzi jutēju, ir Orientēšanās sports.
Laba literatūra.