DAIGA REČA

***

Izglītība: 

  • Rīgas Tehniskā Universitāte - profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā
  • Latvijas Universitāte - juriste, profesionālais maģistra grāds
  • Latvijas Universitāte - maģistra grāds izglītības zinātnē
  • Liepājas Pedagoģiskais institūts - pirmsskolas pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja, audzinātāja

 

Profesionālā pieredze: 

  • SIA “CLASSY WAY” - valdes locekle
  • SIA "FUTURE DEVELOPMENT" - valdes locekle
  • Tukuma profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde - direktore
  • Jelgavas Tehnikums - juriste.

 

 

Daiga Reča Tukumu par savu pilsētu sauc jau no sešpadsmit gadu vecuma, vecākiem atgriežoties dzimtajā pusē. Tukumā veidojusi savu ģimeni, Tukumā ir izaudzinājusi savas divas meitas, pati paralēli turpinot mācīties un papildinot savas zināšanas dažādās jomās.

Nozīmīgu savas dzīves daļu (piecpadsmit gadus) Daiga aizvadījusi strādājot Jaunsātu pagastā, gan audzinot pagasta jauno paaudzi kā skolas direktore, gan nepilnus četrus gadus strādājot pagasta priekšsēdētājas amatā. Gados, ko pavadījusi strādājot pagastā, Daiga ieguvusi pieredzi un rūdījumu, kas noderējis arī turpmāk, strādājot darbā Izglītības un zinātnes ministrijā, pildot parlamentārās sekretāres pienākumus, kā arī dibinot savus uzņēmumus.

Kā norāda Daiga, viņas uzkrātā pieredze un apgūtās zināšanas ir pielietojamas, pildot Tukuma novada domes deputātes pienākumus. Ar savu darbību Daiga apņemas veicināt novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvāku iesaistīšanos novada attīstībā, jauno ģimeņu ar bērniem atbalsta sistēmas izveidošanā, veselības aprūpes jautājumu sakārtošanā. Daiga vēlas redzēt savu novadu uzplaukstam.

Daiga Reča ir dzimusi 1966.gadā.