TĀLIS KORLAŠS

***

Izglītība:

Rīgas pilsētas vakara ģimnāzija, 1996, vidējā izglītība

 

Līdzšinējā darba pieredze:

SIA "TAKO SD" - valdes priekšsēdētājs

 

Kā norāda Tālis Korlašs, "novadu sakārtotība un efektīva to pārvaldīšana sekmēs reģionālo attīstību un būs Latvijas Valsts izaugsmes garants. Uzņēmējs ir praktiķis, cilvēks, kurš spēj saskatīt, objektīvi novērtēt un rast vispiemērotākos risinājumus problēmsituācijās". Tālis sevi raksturo kā cilvēku, "kurš domā stratēģiski un argumentē savu rīcību, strādā neatlaidīgi un dinamiskos apstākļos, izvērtē citu un gūst mācību no savām kļūdām".  Par savu pienākumu uzskata tādu apstākļu radīšanu Balvu novadā, kas labvēlīgi ietekmēs ikviena iedzīvotāja dzīves līmeni. Tālis norāda, ka mums visiem ir jābūt atbildīgiem par sava novada attīstību un par savu bērnu nākotni."