DAINIS ROZENFELDS

***

Izglītība:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2005, Maģistra grāds socioloģijā

 

Profesionālā pieredze:

  • Kandavas novada domes deputāts
  • IK "Dainis Rozenfelds", komersants

 

Dainis Rozenfelds: “Esmu dzimis 1953.gadā Kandavā. Ģimenē augām četri bērni un visa ģimene dzīvojām vienistabas dzīvoklī. 2004.gadā beidzu LLU maģistrantūru. Pirmoreiz jau kopš 1976.gada un līdz šai dienai, esmu depu­tāts. No 1980.gada līdz 2003.gadam - Kan­davas izpildkomitejas, Kandavas novada domes priekšsēdētājs (izņemot no 1986. gada-1988.gadam biju Talsu pilsētas izpild­komitejas priekšsēdētājs). Biju deputāts arī Talsu un Tukuma rajonu padomēs. Trīs rei­zes piedalījos Saeimas vēlēšanās. 1997.gadā noorganizējām Kandavā Vispasaules latviešu 3 zvaigžņu sporta spē­les. Jau 12 gadus agrāk, pirms par to lēma Saeima, izveidojām pirmo novadu Latvijā. Esmu “Kan­davas ģimeņu biedrība” valdes loceklis, kura apsaimnieko “Kandavas ģimeņu nams” Zīļu ielā 1. Jau sešus gadus šo ēku vidēji apdzīvo 50 cilvēki. Turpinu aktīvi nodarboties ar sportu un esmu vairākkārtējs J.Lūša kausa izcīņas uz­varētājs šķēpmešanā. Iepriekš un arī šogad kļuvu par Latvijas čempionu basketbolā se­nioru grupā. Par sava darba rezultātiem esmu ap­balvots ar Ministru kabineta balvu, Sporta pārvaldes goda nozīmi un vairākiem Pašval­dību ministrijas Goda rakstiem un balvām. Kā vienu no svarīgākajām balvām 1998. gadā saņēmu no Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidenta A.Samaranča.

Moto: “Vairāk jādomā par darāmo ne­vis tikai par padarīto!””