ANITA PETROVA

***

IZGLĪTĪBA:

2005.–2008. Daugavpils Universitāte, Profesionālais Maģistra grāds sabiedrības pārvaldē un iestāžu vadītāja kvalifikācija

2000.-2005. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte, Sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vadības zinātnē

1981.–1984. P.Dauges Rīgas 1. medicīnas skola, feldšera specialitāte

1978.–1981. Fjodora Sirotina Tilžas vidusskola, vidējā izglītība

1970. – 1978. Golvaru 8.- gadīgā skola

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

No 2009. Balvu novada pašvaldības Sociālais dienesta vadītāja

2009.–2013. Balvu novada pašvaldības deputāte, Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas locekle;

2007. – šim brīdim LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas locekle;

2000. – šim brīdim NMPD ārsta palīgs;

2003.-2009. Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra “Sociālais serviss”, direktore;

2000.-2003. Balvu pilsētas sociālās palīdzības iestāde “Dienas centrs”, vadītāja;

1984.–2000. Egļevas feldšeru – vecmāšu punkts, vadītāja

 

Moto: Dzīve ir par īsu, lai gaidītu, ka šķēršļi pazūd paši no sevis. Tie jāpārvar!

 

Prioritārās darbības nozares: sociālā joma un veselības aprūpe.

 

Intereses: dejošana deju kopā „Luste”, darbība amatieru teātra studijā. Interesē arī daba, ceļošana, izzinošā literatūra, kultūra.

 

 

Anita Petrova: "Uzticīga savam novadam un līdzcilvēkiem! Dzīvoju ar pārliecību, ka kopā mēs varam vēl labāk, vēl progresīvāk, vēl radošāk! Nevēlos nolīst malā un tikai vērot, kas notiks vai nenotiks. Esmu gatava darboties un dot ieguldījumu jomās, kuras labi pārzinu. Sociālie jautājumi un medicīniskā pieejamība būs manas prioritātes!"