VIJA NIPERE

***

Izglītība:

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, 1986

 

Profesionālā pieredze:

Dagdas novada Sporta skolas direktore

Dagdas novada Sporta skolas trenere vieglatlētikā