MĀRTIŅŠ BOGDANS

***

IZGLĪTĪBA:

  • Latvijas Policijas akadēmija, 2009, iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

  • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvās daļas vadītājs

 

Mārtiņš Bogdans: “Strādājot sešus gadus Gulbenes novada pašvaldībā kā juristam, esmu konstatējis, ka MŪSU pašvaldībā daudzas lietas vajadzētu darīt savādāk, labāk un ātrāk... Uzskatu, ka ar politiskās partijas “No sirds Latvijai” komandu mēs varēsim un spēsim sasniegt noteiktos mērķus un mainīt pašvaldības negatīvo stereotipu sabiedrībā.

Uzskatām, ka deputātiem un izpilddirektoram ir jādara viss iespējamais, lai kliedētu jebkādas negatīvās, divdomīgās šaubas sabiedrībā par pašvaldības administrācijas darbinieku darbu. Uz šodienu ir ļoti negatīva attieksme gan pret pašvaldības administrācijas darbiniekiem, gan pašiem deputātiem. Nav jābūt speciālistam, lai secinātu, ka negatīvā attieksme nerada pozitīvu gaisotni un vēlmi labāk strādāt.

Viennozīmīgi šāda rīcība ir radusies pašu deputātu vainas dēļ, jo, pirmkārt, kas ir pats galvenais, netiek prasīta ne KONTROLE, ne ATBILDĪBA no attiecīgiem darbiniekiem, otrkārt, ATKLĀTĪBAS pret sabiedrību!

Var pieminēt šādu apstākļu kopumu, kas veicina jau iepriekš pieminēto, proti:

  • atskārsme, ka ne visi cilvēki ir apveltīti ar iniciatīvu un gribu rīkoties. Dažam labam vienkārši patīk eksistēt un saņemt norādījumus, kā arī pašu algu. Tāpēc ļoti augstu vērtējam cilvēkus sev apkārt, kuri ir radoši, iniciatīvas bagāti un ar vēlmi darboties;
  • jāizskauž tiesiskais nihilisms. Likuma ievērošanai jākļūst par ieradumu, nevis izņēmumu, kad likuma “apiešana” nav izdevusies;
  • var secināt, ka darbinieka izglītības kritērija ignorēšana atsaucās uz tiesību normu interpretāciju, darba tempu un lēmuma pieņemšanas kvalitāti;
  • pašvaldības darbinieku vai pašas pašvaldības akūtās vai aktuālās problēmas ir jāsaka savam tiešajam vadītājam, izpilddirektoram, priekšsēdētājam – nevis tikai tajās jānoskatās;
  • nav atbalstāms, ka vadītāja pamatota kritikas vai viedokļa izteikšana citam vadītājam tiek uzņemta, saprasta ar skepsi un personīgu aizvainojumu;
  • deputātu aktivitāte, kas pārsvarā izpaužas tikai pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām, pirmie trīs gadi tiek pavadīti samērā viendabīgi.