ANATOLIJS SAVICKIS

***

Izglītība:

  • Latvijas Universitāte   2006    Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē

 

Profesionālā pieredze:

  • Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītājs

 

Anatolijs Savickis: “Izvēle ir jāizdara vienmēr! Tā kā politika mani vienmēr ir interesējusi, tad esmu pieņēmis lēmumu iesaistīties šajā sabiedriskajā procesā. Skatīties no malas un samierināties ar, manuprāt, apšaubāmu lēmumu pieņemšanu vairs negribu, jo apzinos līdzatbildību: demokrātiskā politiskajā sistēmā katram pilsonim jāuzņemas politiskā atbildība. Neviens mūsu vietā nedarīs to, kas svarīgs Gulbenes novada attīstībai un tā iedzīvotājiem. 

Gulbenes novada konkurētspēja un pievilcība būs atkarīga no iespējas iedzīvotājiem piedāvāt kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, ar plašu sabiedrisko pakalpojumu klāstu.
Nedrīkst pārspīlēt valsts lomu pašvaldības lietās, lai arī pašvaldību ierobežo likumi un normatīvie akti, tā saglabā pietiekoši plašas iespējas brīvi rīkoties savu iedzīvotāju interesēs.
Pašvaldības lēmējvarai jāuzņemas atbildība un jāpieņem vairāki uz vidēja un ilgtermiņa attīstību orientēti lēmumi izglītības, tautsaimniecības, kultūras un sociālās aizsardzības jomās. Turklāt pirms nozīmīgu lēmumu pieņemšanas svarīgi apzināt sabiedrības grupu viedokļus, jo bez sabiedrības politika ir bezjēdzīga.

Galvenā novada vērtība – cilvēks - jāizvirza pirmajā vietā. Pašvaldības lēmējvarai ar savu pozitīvo attieksmi un atbildīgiem lēmumiem jāpanāk iedzīvotāju uzticības atjaunošanās vietējai varai.

Patiesībā tiekšanās kalpot sabiedrības interesēm man ir ierasta lieta, jo nekomerciālajā publiskajā sektorā strādāju vairāk nekā 10 gadus. Uzskatu, ja varu palīdzēt kaut vienam cilvēkam, tad ir vērts censties”.