GUNDARS VĒRĪTIS

***

IZGLĪTĪBA:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1996, Agronoms

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

  •  SIA “Crocus Baltic” komercdirektors

 

Gundars Vērītis: "Ķeguma novadā dzīvoju kopš 1992.gada. Nodibinot ģimeni, lēmām būvēt māju tieši šeit, gleznainajā Tomes salā. Mūsu divi bērni gāja bērnudārzā Ķegumā un pašlaik apgūst zināšanas Ķeguma komercnovirziena vidusskolā. Man ir svarīga savu bērnu nākotne. Vēlos, lai viņi iegūst labu izglītību, jūtas droši, atrodoties ārpus telpām, un vēlas saistīt savu dzīvi ar dzimto novadu.

Lai to panāktu, mums visiem kopā ir jāstrādā, lai novads veidotos pievilcīgs novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem.

Visi vecāki vēlas, lai viņu bērniem tiktu viss tas labākais. Tāpēc, jo vairāk novadā ir bērnu, jo labāka nākotne novadu sagaida. Gribu, lai visā novadā skan bērnu smiekli! Tas būs rādītājs, ka bērni novadā ir gaidīti un aprūpēti. Uzskatu, ka jauno ģimeņu atbalstīšana ir svarīgs jautājums, kuram ir nepieciešama pastāvīga pašvaldības uzmanība.

Tāpat priecājos par Ķeguma novada senioriem. Viņi ļoti aktīvi darbojas daudzos pašdarbības kolektīvos, piedalās sabiedriskajās organizācijās, priecējot bērnus, mazbērnus, un palīdzot tiem. Tāpēc pašvaldības uzdevums ir atbalstīt mūsu seniorus, kuri sniedz lielu ieguldījumu novada attīstībā un dzīves vērtību saglabāšanā.

Man ir svarīgi, lai novada pašvaldība runātu ar novada iedzīvotājiem, ieklausītos viņos un rīkotos saskaņā ar novada iedzīvotāju interesēm. Pašvaldībai ir jāstrādā efektīvi, neveidojot nevajadzīgas darba vietas, kas, savukārt, ļaus novirzīt līdzekļus citiem mērķiem.

Tomēr, lai šādi līdzekļi rastos vairāk, novada ļaudīm ir jādod darbs, un šeit būtiska loma ir jauniem uzņēmumiem. Aktīva uzņēmējdarbība ir atslēgas jautājums pašvaldības ieņēmumu palielināšanā!

Esmu novada patriots, un uzskatu, ka dzīvoju visskaistākajā vietā Latvijā. Šeit ir daudz interesantu vietu, ko apmeklēt, tomēr nepieciešams, lai par tām uzzinātu pēc iespējas vairāk cilvēku. Tad ļaudis, kas brauc cauri mūsu novadam, ne tikai šeit uzkavēsies, baudot dabas skaistumu un iedzīvotāju viesmīlību, bet arī noteikti vēlēsies kādreiz šeit atgriezties!”