JURIS JAUNZEMS

***

IZGLĪTĪBA:

  • Jelgavas 2.vidusskola, 1982, vispārējā vidējā izglītība

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

  • SIA "Dzeldas HES" valdes priekšsēdētājs
  • SIA "Lankalnu alus” valdes priekšsēdētājs            
  • SIA "Dzelda 125” valdes priekšsēdētājs 
  • SIA "Rietenis" valdes priekšsēdētājs

 

Juris Jaunzems: "Esmu dzimis Skrundā, visa bērnība, jaunība,un līdzšinējie dzīves gadi, ir pagājuši Nīkrācē. Esmu savai vietai, zemei, Tēvzemei uzticīgs. Laiku lokos, man ir gājis visādi - esmu gan kritis, gan cēlies, gan uzaudzējis biezu ādu, gan centies saprast un izprast sevi. Esmu mērķtiecīgs, vienmēr cenšos panākt maksimālo rezultātu, izvērtējot visus par un pret. Par galveno savu dzīves uzdevumu un pienākumu uzskatu - palikt savā zemē, rūpēties par līdzcilvēku labklājību, palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Jau agrā jaunībā vēlējos būt neatkarīgs un patstāvīgs, pelnot savu pirmo kabatas naudu. Tālākie jaunības gadi mani aizveda uz toreizējo Kazdangas sovhoztehnikumu, kuru tā arī līdz galam nepabeidzu. Vienmēr ir paticis pulcināt ap sevi ļaudis,uzrunāt viņus.
 

Mana vēlēšanās - sakārtot Skrundas novadu UN maksimāli censties izdarīt visu, kas iespējams, lai atvieglotu birokrātisko nastu iedzīvotājiem, likvidēt uzpūstās štata vietas, pārskatīt un sakārtot, optimizēt domes darbu. Līdzšinējā saikne ar uzņēmējiem nav nesusi cerētos augļus, ir jāmaina viss pašā saknē. Mums ir visgudrākie bērni, vislepnākās pļavas un vissiltākie ļaudis - tikai mums pašiem ir jānotic sev un savai varēšanai. Kopā."