VALENTĪNS RAKSTIŅŠ

***

IZGLĪTĪBA:

  • Bērzpils vidusskola, 1974,  vispārējā izglītība
  • Daugavpils pedagoģiskais institūts, 1979, bioloģijas un ķīmijas skolotājs

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

  • Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktors
  • Madonas novada domes deputāts

 

Valentīns Rakstiņš: "Ja pašvaldība ir noteikta teritorija ar visiem tajā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, tad loģiski ir, ka novada domei un pārvaldēm jāstrādā visu iedzīvotāju interesēs. Protams, tā ir ideāla situācija, un ne visās situācijās tā ir sasniedzama, taču, strādāt vairākuma iedzīvotāju interesēs un maksimāli rēķinoties ar mazākuma interesēm, tas jau ir domes un pārvalžu obligāts pienākums.

Līdzšinējās valdības un pašvaldību  galvenā problēma ir ļoti zemais iedzīvotāju uzticības līmenis, to arī apliecina  2017.gada janvāra iedzīvotāju uzticības aptauja, kurā valdībai uzticas tikai  5%  no valsts iedzīvotājiem. Nedomāju, ka pašvaldībām iedzīvotāju uzticības līmenis ir stipri augstāks, un  tā ir katastrofa, tas nozīmē, ka valdība, pašvaldības un iedzīvotāji dzīvo katrs savā pasaulē. Bez iedzīvotāju uzticības nav iespējams īstenot nevienu pašvaldības uzdevumu.

Lai to izdarītu ir:

  • Jāveic pārvaldes aparāta struktūru un darbības principu nomaiņa, jāpāriet no lielā neefektīvā pārvaldes aparāta uz optimālu racionālu  pārvaldi.
  • Maksimāli ir jāatdala lēmējvara no izpildvaras, ir jāmaina kārtība, kad praktiski visi pārvalžu darbības jautājumi, pat ļoti nenozīmīgi, tiek  skatīti kā domes sēdes jautājumi.
  • Lai samazinātu iedzīvotāju neuzticību pašvaldībai un nodrošinātu budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu maksimāli jāiesaista iedzīvotāji, jo daudziem iedzīvotājiem ir svarīgi piedalīties pilsētas un pagasta dzīvē.”