ANDRIS SAKNE

***

IZGLĪTĪBA:

  • Cesvaines internātskola, 1969, pamatizglītība
  • Smiltenes sovhoztehnikums, 1973, zootehniķis

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

  • SIA "Madonas ceļu būves SIA" autobusu parka direktors
  • Madonas novada domes deputāts  

 

Andris Sakne: “Savā darbībā vados pēc principa – katrs cilvēks ir rūpju vērts. Īpaša uzmanība turpmāk būtu jāvelta bērniem un pensionāriem, tā ir iedzīvotāju grupa, kuri paši vēl nevar vai vairs nevar gūt ienākumus savas dzīves apstākļu uzlabošanā. Arī Madonā, tāpat kā citur Latvijā jāievieš pakāpeniska Madonas novada pensionāru bezmaksas braukšana sabiedriskajā transportā, vismaz sākot no 75 gadu vecuma. Uzskatu, ka novadā materiālā palīdzība jāsniedz vairāk vientuļajiem pensionāriem, kuriem iet visgrūtāk.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem būtu jārisina, kā veicināt darbspējīgo iedzīvotāju atgriešanos darba tirgū, palīdzot ar bezmaksas transporti uz un no darba, lai bezdarbnieki vieglāk varētu atrast nodarbošanos un, patstāvīgi strādājot, kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli.

Atbalsts pienāktos arī krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, lai viņi nepaliek vieni, lai sajūt pašvaldības atbalstu gan dienas un krīzes centros, gan varētu saņemt iespēju dzīvot sociālajos dzīvokļos, gan citāda formāta izveidotajos nodibinājumos, izmantot zupas virtuves pakalpojumus.

Ļoti svarīgi mums būs turpmākie gadi, jo ir paredzamas lielas investīcijas no Eiropas Savienības celtniecībai. Uzskatu, ka arī ceļu būvniecībai un remontam jāpiešķir un tiks piešķirti daudz lielāki līdzekļi, līdz ar to dzīvokļiem varētu nodrošināt gan novada, gan arī no ārzemēm atgriezušās ģimenes. Īpaši tas attiektos uz Mārcienas, Dzelzavas un Ošupes pagastiem, kur šādi dzīvokļi ir.

Madonas novads būs tik stiprs, cik stipri būs mūsu novada cilvēki, šeit ir mūsu mājas un jādara ir viss, lai nekur nebūtu tik labi kā mājās.