JĀNIS NEIMANIS

***

IZGLĪTĪBA:

 • 1999.-2002. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas maģistra grāds apakšprogrammā „Reģionālā attīstība un
 • pārvalde”
 • 1982.-1987. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženiera – hidrotehniķa diploms
 • 1981-1982. Grobiņas vidusskola
 • 1978.-1981. Murjāņu sporta internātskola
 • 1970.-1978. Grobiņas vidusskola

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

 • 2016. - līdz šim brīdim vadītājs, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
 • 2014. - 2016 valdes loceklis, Liepājas pilsētas pašvaldības SIA "Komunālā pārvalde"
 • 2011. - 2014. valdes priekšsēdētājs, Liepājas pilsētas pašvaldības SIA "Komunālā pārvalde"
 • 2009. - 2011. priekšsēdētāja vietnieks, Grobiņas novada Dome,
 • 2009. - 2011. padomes loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome
 • 2009. - 2013. priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību savienības Sporta jautājumu apakškomiteja
 • 2006. - 2014. delegācijas loceklis, ES Reģionu Komitejas Latvijas delegācija
 • 1997. - 2009. priekšsēdētājs, Grobiņas pilsētas Dome
 • 2005. - 2009. priekšsēdētājs, Liepājas rajona padomes Sporta jautājumu komiteja
 • 1998. - 2009. deputāts, Liepājas rajona padome
 • 1995. - 1997. inspektors, VZD Liepājas nodaļa
 • 1993. - 1995. inspektors, Liepājas Meliorācijas sistēmu Valsts pārvalde
 • 1987. - 1993. celtniecības darbu vadītājs, Liepājas PMK - 16 Nīcas iecirknis