BAUSKAS NOVADA PROGRAMMA

***

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Bauskas novada domes vēlēšanām

 

Partijas "No Sirds Latvijai" mērķi un skatījums Bauskas novada iedzīvotāju un uzņēmēju dzīves un darba vides uzlabošanai.

 

Kopš 2015. gada, kad tika nodibināta partijas "No Sirds Latvijai" Bauskas nodaļa, esam sekojuši līdzi pašreizējam Bauskas novada administrācijas darbam, analizējuši novada stiprās un vājās puses. Esam apzinājuši darbības virzienus - kur būtu jāveic kardinālas izmaiņas, kur jāveic minimāli uzlabojumi.

 

Bauskas novada vājums ir administrācijas stagnācija, kas ilglaicīgi bremzē novada attīstību. Esam vairākkārtīgi iesaistījušies projekta jautājumu risināšanā un piedāvājuši savu palīdzību. Diemžēl administrācijas vadošie darbinieki un arī lielākā daļa pašreizējie novada deputāti profesionālo palīdzību no malas uzskata par iejaukšanos novada iekšējās lietās.

 

Mēs nestāstīsim Bauskas novada iedzīvotājiem, cik skaistā vietā mēs dzīvojam, cik mums skaistas pilis, upes un plaši lauki, ka Bauskas novads ir bagāts un tā tālāk. To Jūs jau paši zināt.

 

MĒS UZSKATAM, KA BAUSKAS NOVADS IR NEIZMANTOTO IESPĒJU NOVADS.

 

Lai atrisinātu būtiskos jautājumus - piedāvājam savu darbu programmu nākamajiem gadiem  ar kuras palīdzību iespējams palielināt iedzīvotāju skaitu novadā un ieņēmumus novadam, atjaunot normālu slimnīcas darbību, normalizēt  skolu tīklu, uzlabot drošību novadā, samazināt izdevumus uzņēmējiem.

 

Darbavietu palielināšana Bauskas novadā (aptuveni 9000 Bauskas novada iedzīvotāji strādā ārpus novada robežām. Pēdējo piecu gadu laikā no Bauskas novada oficiāli uz dzīvi citur pārcēlušies 1100 iedzīvotāji darba spējīgā vecumā).

 

1. Industriālā parka projekta attīstība:

 

• Infrastruktūras izbūve (ceļu, elektrības, ūdensvada pieslēgumu izbūve). Vienlaicīgi sakārtojot Bauskas novadam piederošo 86 ha ilgstošā dīkstāvē esošo teritoriju.

 

• Bauskas novada priekšrocību reklamēšana starptautiskos ekonomistu forumos investoru piesaistes veicināšanai.

 

2. Bauskas novada uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstīšana:

 

• Izveidot labiekārtotas - bezmaksas tirdzniecības vietas mājražotājiem gar valsts galveno autoceļu, kā arī Bauskas pilsētā.

• Regulāri rīkot mājražotāju un mazo uzņēmēju gadatirgu Bauskas rātslaukumā.

 

• Bauskas pilsētā Bauskas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ierīkot apsargājamu-bezmaksas autostāvvietu.

 

• Bauskas pilsētas skolās nodrošināt pagarinātās dienas grupas bērniem, kuru vecāki dzīvo vai strādā ārpus Bauskas pilsētas.

 

• Nolaisto autoceļu atjaunošanai izmantot šā gadsimta tehnoloģijas.

 

• Ceļu un ielu uzturēšanā izmantot mūsdienu metodes.

 

• Lauksaimniecības produktu pārstrādes ražotņu izveidošana un atjaunošana.

 

• Pilna servisa tranzīt transporta stāvvietu izveide pie Bauskas pilsētas.

 

Medicīnisko pakalpojumu pieejamības palielināšana Bauskas novadā:

 

1. Paplašināt SIA "Bauskas slimnīcas" piedāvāto ārstniecības pakalpojumu klāstu.

 

2. Veicināt jauno speciālistu piesaisti Bauskas novadam, piedāvājot sociālās garantijas, dzīvesvietu.

 

3. Stipendiju piešķiršana tām ārstniecības personām, kuri pēc studiju programmu absolvēšanas kā darbavietu izvēlēsies Bauskas novadu.

 

Drošības un vides uzlabošana.

 

1. Pašvaldības policijas izveidošana ( veidot kopīgu struktūru ar kaimiņ novadiem - Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadiem).

 

2. Kopā ar kaimiņnovadiem izveidot maksas atskurbtuvi (atslogojot medicīnas darbiniekus).

 

3. Degradēto īpašumu piespiedu sakārtošana (graustu likvidēšana) vai atsavināšana.

 

4. Kopā ar kaimiņnovadiem (Rundāle, Vecumnieki) labiekārtotu tūrisma maršrutu izveide, uzturēšana.

 

5. Modernas Bauskas pilskalna parka estrādes būvniecība (veicinot koncertu un festivālu apmeklējumu izmantojot Rīgas tuvumu un uzlabojot kultūras dzīvi pilsētā).

 

6. Bērnu spēļu, atrakciju laukumu izbūve, labiekārtotas bērnu pludmales izveidošana.

 

7. Pastaigas taku ierīkošana. (Mūsas upe no gājēju tiltiņa līdz Ķirbaksalai; Lielupes krasts pie Jupravmuižas un Ziedoņiem).

 

8. Vismaz trīs labiekārtotu peldvietu izveide Bauskas novadā.

 

9. Trīs upju krastu un gultnes regulāra kopšana nepieļaujot tālāku upju aizaugšanu. Līdz ar to veicinot ūdens tūrismu un palielinot zivju resursu upēs.

 

10.  Bauskas pilsētas apvedceļa projekta virzība un būvniecība par LVC vai Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.