MADONAS NOVADA PROGRAMMA

***
 

 

 

 

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Madonas novada domes vēlēšanām

 

 

Madonas novads būs tik stiprs, cik stipri būs mūsu novada cilvēki.

 

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir pārliecināt un atgriezt cilvēku uzticību Madonas novada domei (jaunajai domei) un samazināt sociālo nevienlīdzību.

 

Lai pilnībā reorganizētu pašvaldības domes darbu, mazinātu birokrātiju, bezatbildību un visatļautību nepietiks tikai ar kosmētisko remontu, mūs gaida  grūts un ļoti atbildīgs darbs. Mūsu mērķis ir iesaistīt visus novada iedzīvotājus, kas jūt atbildību pret savu ģimeni, savu dzīvesvietu, savu pagastu un kopumā pret savu novadu.

 

Pašvaldības pārvaldei jākalpo sabiedrības labā. Mūsu komanda Jums to garantē pilnībā un uzņemas pilnu atbildību par savu darbu.

 

Lai veiktu pārmaiņas, ir jābūt pilnībā pārliecinātiem par saviem mērķiem.

 

Lai izmainītu dzīvi mūsu novadā ir vajadzīgi jauni spēki un iedzīvotāju atbalsts mērķa sasniegšanai.

 

Mēs uzņemamies:

 

1. Sakārtot novada un pagastu dzīves telpu un vidi tā, lai tā būtu pieņemama visiem novada iedzīvotājiem.

 

2. Pagastiem noteikt savu budžetu, lai pagasts turpmāk nebūtu lūdzēja lomā. Tā nerisina saimnieciskus jautājumus. Pagastiem novirzīsim 90% no kopējā pašvaldības budžeta.

 

3. Novada domes administrācijai novirzīt 10% no kopējā pašvaldības budžeta.

 

4. Pagastu pārvaldniekiem ir jābūt brīviem no biznesa, lai savus spēkus un zināšanas ieguldītu tikai pagasta iedzīvotāju labā, un viņiem tā būtu vienīgā darbavieta.
 

5. Palīdzēsim veidot iedzīvotāju sabiedriskās organizācijas, lai ietekmētu pagasta pārvaldes darbu.

 

6. Palielināt un sakārtot pašvaldības dzīvokļu fondu.
 

7. Madonas novada attīstības ķīla ir uzņēmējdarbības vides sakārtošana, jaunu darba vietu radīšana, kas uzlabos ģimeņu dzīves apstākļus, un tas pozitīvi atsauksies arī uz novada demogrāfisko stāvokli. Visi pasūtījumi maksimāli novada uzņēmējiem!

 

8. Piemērosim atlaides pensionāriem izmantojot sporta bāzes novadā.

 

9. Risināsim jautājumu pensionāriem piemērot atlaides:

a)   pilsētas un novada transportā,

b)  par komunālajiem pakalpojumiem.

 

10. Atbalstīsim atjaunot  meliorācijas servisu Aronas pagasta Kusā.
 

11. Izveidosim kooperatīvu, kas tikai un vienīgi visus novada pašvaldības uzņēmumus apgādās ar novadā ražotiem produktiem, izņemot tos, kurus mūsu novadā nav iespējams saražot.

 

12. Rūpēsimies par mūsu novada un Latvijas nākotni –  bērniem un jauniešiem:

a) katrā pagastā bērnu un jauniešu centra vadītājs!

b) labiekārtoti bērnu atpūtas laukumi.

 

13. Jaunajām ģimenēm novadā, kas vēlas  uzsākt uzņēmējdarbību:

a) infrastruktūras sakārtošana,

b) atbalsts mājoklim,

c) atlaides nekustamā īpašuma nodoklim.

 

14. Visas novada brīvās zemes tikai novada uzņēmējiem!

 

Piedāvājums ārzemniekiem var būt tikai tādā gadījumā, kad šeit ienāk nopietnas investīcijas, kas novadam piedāvā vismaz 100 jaunas darba vietas ar minimālo darba algu neto 700 Eiro.

 

15. Novada pagastu ceļu sakārtošanā izmantot jaunās tehnoloģijas, kas pasargā lauku īpašumus no putekļiem.

 

16. Panāksim, ka katrā pagastā pēc iedzīvotāju vairākuma izvēles tiktu uzbūvēta vai atjaunota vismaz viena sabiedriska būve.

 

17. Pievērsīsim uzmanību novada zemes dzīļu izmantošanai:

a) grants, smilts karjeri,

b) dolomīta karjeri,

c) kūdra ieguve.

 

18. Mūsu lielākā bagātība ir CILVĒKI, bet otrajā vietā mēs liktu mežus.

 

Apzināsim mūsu novada mežu platības un to apsaimniekošanas kārtību.

Latvijas Valsts mežiem ierīkojot meža ceļus obligāti tas ir jāsaskaņo ar novada pašvaldībām, jo tas ir nepieciešams kopējā ceļu tīkla sakārtošanā. Nevar būt tā, ka meža ceļi ir vairākas reizes labākā stāvoklī kā pašvaldības ceļi pa kuriem pārvietojas arī meža transports.

 

Veidojot meža ceļu tīklu, tam ir jāapmierina arī šajā pagastā dzīvojošo iedzīvotāju intereses. Reizēm pagarinot šo meža ceļu par pār simts metriem vai kilometru mēs atrisinām vienas vai vairāku lauku viensētu ceļa jautājumu. Meža ceļi iekļaujami kopējā ceļu tīklā, tāpēc to plānošana un būve jāsaskaņo ar pašvaldību.

 

19. Izveidosim Madonas pilsētas pārvaldi.

 

20. Ieteiksim izveidot krājaizdevumu sabiedrību, lai novada iedzīvotāji varētu apvienot savus brīvos finanšu līdzekļus, ko tālāk kā aizdevumu varētu izsniegt novada iedzīvotājiem bez bankas starpniecības.

 

21. Pirmo darāmo darbu sarakstā ir pašvaldības uzņēmumu un novada domes audita veikšana.

 

 

Mēs šajā dzīvē sasniegtu daudz vairāk, ja iemācītos sapņos ieguldīt tikpat daudz enerģijas, cik mēs patērējam bailēs, trauksmē, neziņā un nemierā!!!

 

Mūsu galvenie pamatprincipi ir: atbildība, atklātība, likumība, lietderība un sadarbība.

 

Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu, lai varētu strādāt Jūsu interesēs!