KRIŠJĀNIS MEDNIS

***

IZGLĪTĪBA:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē

 

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

Lauksaimnieks

- Latvijas Jauno zemnieko kluba biedrs

 

Krišjānis Mednis: "Vēlos aizstāvēt jauniešu un jauno uzņēmēju intereses novadā. Dalīties ar pieredzēto savā saimniecībā un citviet Latvijā. Lai mūs uzrunā šāda Raiņa doma: "Kas darbu nedara, tas par darbu runā. Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā"."