DAGDAS NOVADA NODAĻA

***

Dagdas novada nodaļas vadītājs: Raimonds Nipers

 

 

 

 

PARTIJAS PĀRSTĀVĪBA CITĀS LATVIJAS PILSĒTĀS UN NOVADOS