ĶEGUMA NODAĻA

***

Ķeguma nodaļas vadītājs: Gundars Vērītis

 

 

 

  https://www.facebook.com/NSLKegums/

 

 

 

PARTIJAS PĀRSTĀVĪBA CITĀS LATVIJAS PILSĒTĀS UN NOVADOS