Jānis Neimanis

***

Moto:

Es iestājos par kustības un partijas izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem: atjaunot ticību valstij, panākt valsts tautsaimniecības izaugsmi un attīstīties droši. Tāpēc mums ir jābūt zinošiem, godīgiem un apņēmīgiem. Tikai tad mēs varēsim būt gādīgi un rūpīgi saimnieki savās mājās un visi kopā Latvijā. Es iestājos par ticības atjaunošanu Latvijas valstij.

 

 

Dzimis:

Liepāja, 06.02.1964.

 

 
Izglītība:
 
 • 1999.-2002. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas maģistra grāds apakšprogrammā „Reģionālā attīstība un
 • pārvalde”
 • 1982.-1987. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženiera – hidrotehniķa diploms
 • 1981.-1982. Grobiņas vidusskola
 • 1978.-1981. Murjāņu sporta internātskola
 • 1970.1978. Grobiņas vidusskola
 
 
 
Profesionālā pieredze
 
 
 • 2016. - līdz šim brīdim vadītājs, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
 • 2014. - 2016 valdes loceklis, Liepājas pilsētas pašvaldības SIA "Komunālā pārvalde"
 • 2011. - 2014. valdes priekšsēdētājs, Liepājas pilsētas pašvaldības SIA "Komunālā pārvalde"
 • 2009. - 2011. priekšsēdētāja vietnieks, Grobiņas novada Dome,
 • 2009. - 2011. padomes loceklis, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome
 • 2009. - 2013. priekšsēdētājs, Latvijas Pašvaldību savienības Sporta jautājumu apakškomiteja
 • 2006. - 2014. delegācijas loceklis, ES Reģionu Komitejas Latvijas delegācija
 • 1997. - 2009. priekšsēdētājs, Grobiņas pilsētas Dome
 • 2005. - 2009. priekšsēdētājs, Liepājas rajona padomes Sporta jautājumu komiteja
 • 1998. - 2009. deputāts, Liepājas rajona padome
 • 1995. - 1997. inspektors, VZD Liepājas nodaļa
 • 1993. - 1995. inspektors, Liepājas Meliorācijas sistēmu Valsts pārvalde
 • 1987. - 1993. celtniecības darbu vadītājs, Liepājas PMK - 16 Nīcas iecirknis
 
 
 
Valodu zināšanas
 
 
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
Angļu – sarunvalodas līmenī

 

 

Prioritārās darbības nozares

 

Tautsaimniecība, pašvaldības un reģionālā politika