Frakcijas viedoklis

Frakcijas viedoklis

Sep
21
2017

Bērnā ir jāaudzina mīlestība pret Latviju, nevis jāsaka: Tu neesi mums piederīgs, Tu Latvijai neesi pilsonis!

Frakcijas "No sirds Latvijai" deputāts Gunārs Kūtris pēc 21.septembra Saeimas sēdes pauda frakcijas viedokli par pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem.

 

Gunārs Kūtris norādīja: “Šī likumprojekta ietvaros tika izteiktas trīs kritiskās piezīmes, proti, viena - tīri politiskā piezīme par to, ka nebūs labi nākotnes Latvijai, ja mēs pilsonību piešķirsim cilvēkiem, kas nāk no ģimenēm, kas ir nelojālas, kas nevēlas izvēlēties jau šobrīd saviem bērniem Latvijas pilsonību.

 

Otrs arguments bija saistīts drīzāk ar to, ka tas būtu it kā pilsonības uzspiešana cilvēkiem piespiedu kārtā.

 

Un trešais arguments, kas izskanēja diskusiju laikā arī pirms Saeimas sēdes, bija par to, ka likumprojekts nav īsti skaidrs, ka tas nav kvalitatīvi izstrādāts, ka esot jāgroza vēl daudzi citi likumi.

 

Mēs uzskatījām, ka ir Latvijai jāpārtrauc šī pagaidu statusa pastāvēšana, Latvijai ir jāpārtrauc piešķirt nepilsoņa statuss nākamajiem bērniem, jo tas bija piešķirts bijušās Padomju Savienības pilsoņiem tajā brīdī, kad viņi neizvēlējās citas valsts pilsonību. Šāds periods – 27 gadi – ir pietiekami ilgs, lai mēs apzinātos, ka vēl 18 gadus pieskaitot, kad bērni sasniedz pilngadību, tas ir, gandrīz 50 gadu pastāvot valstij, mūsu Latvijā nevajadzētu būt nepilsoņiem - jaunajiem nepilsoņiem”.

 

Attiecībā uz izteikto argumentu par pilsonības uzspiešanu cilvēkiem piespiedu kārtā, Gunārs Kūtris norādīja: “Jāatzīst, ka pasaulē ir daudzas valstis, kas atzīst bērna pilsonību uzreiz, neatkarīgi no tā, kas ir vecāki, bet galvenais - pēc piedzimšanas vietas. Un tā netiek uzskatīta par piespiedu pilsonību. Turklāt tie cilvēki, kas teica, ka piespiedu pilsonība nav pieļaujama, vienlaicīgi arī atzīst, ka ir iespējams bērnu izņemt no vecāku aprūpes tāpēc, ka vecāki nepietiekami rūpējas. Pēc būtības šajā jautājumā mēs piedāvājām risinājumu, ka valsts uzņemas rūpes par tādu bērnu pilsonību, par ko vecāki paši neapzinās”.

 

Savukārt attiecībā uz minēto par likumprojekta nekvalitatīvi izstrādi, deputāts norādīja, ka “Pilsonības likums netiek grozīts. Šis ir sevišķais likums, jeb speciālais likums, un visi juristi zina, ka speciālo likumu piemēro tajās situācijās, kas ir konkrēti šajā likumā, konkrēti atrunātas, un attiecas uz tiešām uz ļoti šauru loku, nemainot pilsonības piešķiršanas procedūru kā tādu”.

 

“Visbeidzot, atcerēsimies arī dažas psiholoģiskas, cilvēkiem labi saprotamas lietas. Nevienu cilvēku nevar piespiest kaut ko mīlēt. Var iemācīt. Un šeit drīzāk likuma kritiķiem vajadzētu pievērst uzmanību Latvijas izglītības sistēmai. Jaunajā bērnā ir jāmēģina ieaudzināt šo mīlestību pret Latviju, nevis teikt, ka “Tu neesi mums piederīgs, Tu Latvijai neesi pilsonis..”, turpināja Gunārs Kūtris.

 

“Un ir žēl, ka šodien šis likumprojekts neaizgāja tālāk. Es ļoti ceru, ka mums vēl būs nākamās sesijas un cilvēku saprāts uzvarēs, un mēs Latvijas nākotnē domāsim par Latvijas pilsoņiem kopumā, un, ka Latvijā dzimušie tomēr ir Latvijai piederīgie”.

 

 

Foto: Eva Godiņa