Frakcijas viedoklis

Frakcijas viedoklis

Sep
15
2017

"No sirds Latvijai" uzdod jautājumus izglītības un zinātnes ministram par bērnu ēdināšanu skolā

Frakcijas “No sirds Latvijai” deputāte S.Šimfa pēc 14.septembra Saeimas sēdes informēja par frakcijas iesniegtajiem jautājumiem izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par bērnu ēdināšanu skolās.

Runājot par bērnu ēdināšanu vispārizglītojošās skolās, S.Šimfa norādīja:  “Trauksmi ir cēluši Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija, kuri ir vērsušies arī pie Saeimas deputātiem ar šo nerisināto problēmu, un, protams, ja mēs skatāmies, kur tad ir tie, kas nerisina šo jautājumu pēc būtības, tad mēs nonākam pie tā, ka tas ir Ministru kabinets un Izglītības un zinātnes ministrija. Jautājuma būtība ir tā, ka tātad no 1. līdz 4.klasei valsts no saviem budžeta līdzekļiem nodrošina ēdināšanu skolās. Un 2008.gadā ir noteikts, ka uz vienu skolēnu valsts piešķir šo dotāciju  1,42 euro. Bet nu jau būs desmit gadi riņķī. Šajā laikā cenu kāpums ir bijis visās jomās, ir bijuši pieņemti daudzi normatīvie akti, kas palielina izmaksas ēdinātājiem, un nav atrisināts jautājums, kas tad veido šo cenu, cik liela daļa no šiem 1,42 eiro tiek atvēlēts pašiem produktiem, cik daudz aiziet uz darba algām, cik daudz ir dažādi citi izdevumi, kas rodas šiem ēdinātājiem.”

Tāpat Silvija Šimfa norādīja, ka nosacījumiem ir jābūt vienādiem visās pašvaldībās visiem ēdinātājiem, lai tas nebūtu atkarīgs no tā, kāda kurā vietā ir šī situācija un kāda ir šī attieksme. 

“Paši ēdinātāji uzskata, ka tagad uz vienu bērnu vajadzētu divus eiro un sešus eiro centus bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir ēdinātāju aprēķins. Izglītības un zinātnes ministrijai 2015.gadā 11.augustā tika uzdots kopā ar vairākām ministrijām izstrādāt iespējamos risinājumus valsts piešķirtās dotācijas finansējuma apmēra noteikšanai viena izglītojamā ēdināšanai, kas tiek novirzīts pārtikas produktu iegādei.  Izstrādātajā informatīvajā ziņojumā, tika veikts aprēķins, ka valstij vajadzētu piešķirt dotāciju vienam skolēnam – vienu eiro, 89 eiro centus, kas kopumā valsts budžetā izmaksātu, nedaudz vairāk kā 6,5 miljonus eiro. Bet kas ir noticis pa šo laiku? Pa šo laiku nav noticis nekas. Atbilstoši Ministru kabineta un Valsts sekretāru sanāksmē nolemtajam, šis ziņojuma iesniegšanas termiņš tika pagarināts līdz šī gada 30.aprīlim, tātad jau faktiski divi gadi ir riņķī un pagaidām arī šis termiņš nav ievērots, un nekāda virzība šajā jautājumā nenotiek”, informēja deputāte S.Šimfa.

 

Frakcija “No sirds Latvijai” ir uzdevusi jautājumus izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un sagaida – konkrētu atbildi uz jautājumiem par to, kā tad tālāk tiks finansēta skolēnu ēdināšana no 1.–4.klasei.

 

Kā norādīja deputāte S.Šimfa: “Nerunāšu par to, ka arī mūsu bērni būtu pelnījuši tāpat kā kaimiņvalstu bērni šo ēdināšanu arī līdz vispārizglītojošās skolas beigšanai, vienalga, kādā pakāpē tas būtu. Bet kaut vai šo te pašu mazāko – ēdināšanu – mums vajadzētu sakārtot pienācīgā līmenī gan pēc apjoma, kas ir nepieciešams, gan pēc tās situācijas, ka bērni ir ļoti dažādi, arvien vairāk bērni slimo ar dažādām hroniskām kaitēm, kuriem ir vajadzīga speciālā pārtika, kas arī netiek ņemts vērā šajā te aprēķinā un vēl vairāki elementi.

 

Mēs informēsim arī sabiedrību par to, kādu atbildi mēs esam saņēmuši no izglītības un zinātnes ministra”.