Kustība
TAUTAS KUSTĪBA NO SIRDS LATVIJAI

Es, Inguna Sudraba, esmu nodibinājusi sabiedrisku organizāciju "TAUTAS KUSTĪBA NO SIRDS LATVIJAI", lai izveidotu patiesi īstu tautas pārvaldītu Latviju.

Kustība

Es, Inguna Sudraba, dibinu sabiedrisku organizāciju „Tautas kustība No sirds Latvijai”, lai izveidotu patiesi īstu tautas pārvaldītu Latviju. 

Latvija, kāda tā ir šodien, neatbilst tautas vairākuma priekšstatiem par savu valsti, jo politiskā sistēma, ignorējot sabiedrības vairākuma gribu, alkatīgi darbojas šauru grupu interesēs.
 
Es uzskatu, ka nav iespējama iekļaušanās esošajā politiskajā sistēmā, jo tā ir pilnībā jādemontē. Ir jāuzbūvē tāda politiskā sistēma, kurā valsts vara rūpējās par saviem iedzīvotājiem, nevis kalpo apsviedīgam mazākumam. To, ka tas ir iespējams, apliecina mūsu kaimiņu, Ziemeļvalstu, piemērs. Tās ir valstis ar efektīvu ekonomiku un laimīgiem cilvēkiem. Tas ir ceļš, kā atgriezt cilvēku uzticību valsts varai. Šodien Latvijas skarbajā realitātē labklājību un izaugsmi izjūt tikai daži.
 
Es esmu pārliecināta, ka Latvijas ekonomiskā sadarbība ar visiem mūsu valsts kaimiņiem var būt harmoniska un abpusēji izdevīga. Nav pieņemama situācija, ka mūsu ekonomiskie partneri mūs a priori nostāda neizdevīgākā situācijā, kā rezultātā bez reālas konkurences iekaro mūsu tirgu, izpērk mūsu valsts resursus.