Mērķi un uzdevumi

Mērķi un uzdevumi

KUSTĪBAS PAMATMĒRĶI

 

  • strādājot sabiedrības labā, ar savu personīgo piemēru, stiprināt savstarpējo cieņu, saticību, mīlestību, uzticību, sadarbību, godīgumu, taisnīgumu, saprašanos sabiedrībā, radot kopā būšanas un dalīšanās prieku;
  • radīt iespēju katram Latvijas iedzīvotājam dot savu pienesumu Latvijas uzplaukumam;
  • nodrošināt valsts varas un sabiedrības godīgu, harmonisku un uz izcilību orientētu atklātu sadarbību, līdzdarbojoties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, rūpējoties par unikālu, nestandarta produktu un pakalpojumu attīstību;
  • atbalstīt kultūras vērtību daudzveidību, tautību un konfesiju līdzāspastāvēšanu, kopt un attīstīt Latvijas unikālo kultūrvēsturisko un garīgo mantojumu.
 

KUSTĪBAS UZDEVUMI IR:

 
  • Sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām organizācijām, uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem;
  • Izveidot viedokļu apmaiņas tīklu, lai ievērojot sabiedrības labumu, piedāvātu iedzīvotāju izvirzīto problēmu risinājumus;
  • Iesaistīties aktivitātēs, lai panāktu sabiedrības interešu ievērošanu, iespēju attīstīt un realizēt talantus;
  • Veicināt sistemātisku biedru aktivitāti un atbalstīt biedru personīgās iniciatīvas Biedrības mērķu sasniegšanai;
  • Rūpēties par materiālo un finanšu resursu piesaisti un izmantošanu Biedrības darbības mērķu īstenošanai.