Pamatnostādnes

Pamatnostādnes

Valdošo politiķu pašplūsmā palaistie ekonomiskie procesi, sabiedrības vairākuma interešu neievērošana novedusi pie tā, ka Latvijā:
 
 • 35% iedzīvotāju dzīvo uz nabadzības robežas; (1)
 • Patēriņa cenas ir 72%, bet ienākumi - tikai 29% no Eiropas vidējā līmeņa; (2)
 • Pēdējo 10 gadu laikā par 32% samazinājies bērnu un jauniešu skaits; (3)
 • 77% pilsoņu neatbalsta esošo politisko kursu un novērtē situāciju valstī kā sliktu; (4)
 • 90% iedzīvotāju neuzticas politiskajām partijām. (5)
 

1. AKTĪVS VALSTISKUMS

 

Valsts rūpējas par ikviena cilvēka labsajūtu un drošību.

 
 • Aktīvs valstiskums - tāda valsts ekonomiskā modeļa izveidi, kas nodrošina Latvijā stabilu un labi apmaksātu darba vietu radīšanu. Pretējā gadījumā arvien vairāk cilvēku dosies iztiku pelnīt svešumā, bet aizbraukušajiem nav motivācijas atgriezties, jo tie jūtas nedroši par savu un savu nedzimušo bērnu nākotni. Tā dēļ Latvijas izzušana globalizācijas procesā var kļūt neizbēgama.
 • Aktīvs valstiskums - pāreja uz principu atbildība: “Valsts ir atbildīga katra cilvēka un katra uzņēmēja priekšā. Katrs iedzīvotājs ir atbildīgs valsts priekšā" un tas darbojas.
 • Aktīvs valstiskums nozīme to, ka valsts apņemas nodrošināt sociālo taisnīgumu. "Valsts visiem, ne dažiem", tas pilnībā darbojas uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju.
 • Aktīvs valstiskums - valsts stingra pozīcija latvisko tradīciju, latviešu valodas, ģimenes un Latvijas valsts suverenitātes nostiprināšanā. Cienīga attieksme pret visiem valsts iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, reliģiskās piederības vai uzskatiem.
 • Aktīvs valstiskums - Latvijas valsts nacionālo interešu skaidra formulēšana un aktīva aizstāvēšana gan ES, gan attiecībās ar citām kaimiņvalstīm. Latvijas intereses prioritāras.
 

2. ATBILDĪGA VALSTS PĀRVALDE

 

Cilvēkiem ir izpratne kā lietas notiks nākotnē un cik tas maksās.

 • Valsts ekonomiskai un sociālai attīstībai ir skaidri sasniedzami mērķi un izmērāmi rādītāji ilgtermiņā, vidējā termiņā un īstermiņā.
 • Stingra politisko lēmumu pēctecība rada drošu vidi un iespēju uzņēmējiem un iedzīvotājiem pieņemt ilgtermiņa lēmumus, kas veicina jaunu biznesa ideju attīstību, tiek radītas jaunas darba vietas un augošie budžeta ieņēmumi ļauj risināt sociālos jautājumus.
 • Valstī ierēdņi un politiķi sabiedrības priekšā ir bez termiņa noilguma atbildīgi par izvirzīto mērķu sasniegšanu un līdzekļu izlietošanu. Sabiedrība saņem skaidru un caurskatāmu informāciju par nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu un noteikto mērķu sasniegšanu.
 • Valsts pārvaldē darbojas zinoši un profesionāli vadītāji un darbinieki.
 

3. UZTICAMA POLITISKĀ SISTĒMA

 

Sabiedrības vairākums uzticas politiķu pieņemtajiem lēmumiem un cilvēki apzinās savu līdzdalību un ietekmi notiekošajos procesos.

 • Sabiedrības iespējas tieši ietekmēt politiskos procesus ir nodrošinātas ar referendumu palīdzību.
 • Tautas vēlēts prezidents parlamentārā republikā - personīgā atbildība, nacionālās vienotības simbols, sabiedrības uzticība un atbildība par kopīgiem lēmumiem, mazinot politisko sašķeltību.
 
(1) Eirostats 2013
(2) Eirostats 2012
(3) LR Centrālā statistikas pārvalde.
(4) Eirobarometrs, 2013 novembris
(5) Eirobarometrs, 2013 novembris