Rekvizīti

Rekvizīti

BIEDRĪBA "NO SIRDS LATVIJAI"

 
Nosaukums: Biedrība "Tautas kustība No sirds Latvijai"
 
Reģ. Nr.: 40008220223
Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Kr. Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010
Banka: AS Citadele Banka
Bankas kods: PARXLV22
Konta Nr. LV61PARX0016124590001