Vīzija

Vīzija

Sapnis par Latviju, kuru kopā īstenojam, ir balstīts ticībā mūsu Valsts un Tautas pastāvēšanai, neatkarības un latvietības nezūdamībai globalizācijas un konkurences laikmetā.
 
Par Latviju, kurā esam stipri savā garā, morāli un kultūras vērtību daudzveidībā, tradīciju pārmantojamībā, tautību un visu reliģisko konfesiju unikalitātē un līdzāspastāvēšanā.
 
Par Tautu, kas ir kā vienota ģimene, kurā valda mīlestība, līdzcietība, tikumība, miers, taisnīgums, brīvība un sadarbība, kur ikviens ir gaidīts un novērtēts.
 
Latvijas unikālais kultūrvēsturiskais un garīgais mantojums ir mūsu izglītības, dzīvesveida un dzīves uztveres pamatā. Tās ir mūsu vecvecāku, vecāku zināšanas, pieredze, darba tikums, atbildība par paveikto, atbalsts grūtā brīdī un prieks par katru panākumu.
 
Mūsu izglītība ir mūža garumā, vērsta uz sadarbību, neordināras un jaunradi veicinošas domāšanas attīstību. Latvijā ikvienam ir iespējas izpaust un pilnveidot savus talantus. Valsts veicina un atbalsta radošu ideju attīstību katrā nozarē un katrā novadā.
 
Darbs ir mūsu labklājības avots. Tas ir brīva cilvēka darbs sevis un savu spēju pilnveidošanai, savas ģimenes nodrošināšanai, darbs, kas sniedz gandarījumu.
 
Sabiedrība novērtē darba kvalitāti un atbalsta ikviena godprātību.
 
Esam savas Zemes saimnieki, kas novērtē Latvijas zemes kā nācijas dzīvības pamata vērtību, kuru, pielietojot savas zināšanas, izmantojam ilgtspējīgi un prasmīgi.
 
Latvijā atbalsta un nodrošina vienlīdzīgas iespējas katram uzņēmējam, ražotājam, pētniekam un sava amata meistaram. Latvija ir nepārtrauktas radošas izpausmes zeme.
 
Veselīga un droša vide, sadarbojoties valsts varai un sabiedrībai, nodrošina Latvijas ilgtspējīgu attīstību. Mūsu valsts pārvalde kalpo sabiedrības interesēm un ir atbildīga tās priekšā.
 
Sapnis par Latviju dzimst un dzīvo katrā no mums. Tā ir valsts, kurā cilvēks un viņa darbs ir lielākā vērtība, kur katram tiek nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas dot savu pienesumu Latvijas uzplaukumam.
 
Mēs aicinām Tautu apvienoties, lai demokrātiskā un parlamentārā ceļā visi kopā celtu un pilnveidotu mūsu Mājas – Mūsu Latviju!