Partija

Partija

Latvija ir demokrātiska, harmoniska un ietekmīga valsts

Partijas ”No sirds Latvijai” pamatuzdevums ir īstenot kustības mērķus – pārveidot Latviju par neatkarīgu un vienotu labklājības valsti, panākt, ka sabiedrība reāli var ietekmēt politiskos procesus un tādējādi atjaunot indivīda ticību valsts varai.
 
Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija ir droša, neatkarīga un vienota labklājības valsts, kurā gribētu dzīvot gan mēs, gan mūsu bērni un mazbērni. Šobrīd mums jāapvienojas, lai nodrošinātu tādu Latvijas valsts nākotni, kurā katrs valsts iedzīvotājs ir vērtība. Tādēļ mēs izvirzām savu Latvijas attīstības vīziju: Latvija ir demokrātiska, harmoniska un ietekmīga valsts.
 
Visu ko darām, mēs darām no sirds Latvijas tautai.

“No sirds” - Tas nozīmē mūsu domu un rīcības īstumu. Viss, ko darām, viss, ko radām, viss, kā kalpojam, nāk īsti. Ikviens mūsu lēmums ir prātā radies, sirdī briedināts un sirdsapziņas apstiprināts. Idejas un darbi, iniciatīvas un domas nāk no mums pašiem, nevis ir aizkulisēs mākslīgi būvētas “no kabineta uz jūsu sirdi”, lai tikai jums iepatiktos.

“Sirds” – ir darbība. Sirds nozīmē pulsu, kustību un dzīvību. Stipru rīcību un stiprus lēmumus, kas nāk par labu Latvijas valstij. Tādus darbus, kas vispirms atjauno, bet pēc tam kopj un audzē ikkatra ticību Latvijas valstij. Šodien, kad daudzi lepojas ar to, ka nemaksā nodokļus, šodien, kad vairums zina teicienu “es mīlu šo zemi, bet ienīstu valsti”, citādi nevar. Šodien valstij jāsper pirmais solis. Tieši tādēļ, ka valsts tik ilgi vilcinājusies, tik daudz krāpusies un tik daudz likusi vilties saviem iedzīvotājiem.

“Latvijai” - Nekā vērtīgāka mums nav. Vara nozīmē kalpošanu. Daudzi tūkstoši ļaužu ir uzticējuši savus sapņus, cerības un dzīves plānus tiem, par ko balso. Tātad viņi rēķinās, ka nodokļi būs šādi. Tātad, pensijas veidosies šādi. Tātad rūpes par bērniem nozīmes tieši to un neko citu. Šie trīs vārdi “No sirds Latvijai” nozīmē drosmi un nesamierināšanos ar “ai, būs jau labi”. “No sirds Latvijai” nozīmē neapstāties ne soli pirms izcilības. “No sirds Latvijai” uzliek pienākumu būt taisniem atklātiem un patiesiem. Tas nozīmē dažreiz būt mazākumā, bet ja vajag – būt pret visiem un galu galā – uzvarēt.