Sadarbība

Sadarbība

“No sirds Latvijai” regulāri tiekas un veido sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, arodbiedrībām, asociācijām un interešu grupu pārstāvjiem.
Šajā sadaļā piedāvājam iespēju apskatīties oficiāli noslēgtās vienošanās un sadarbības līgumus.