Daugavpils pilsētā

Daugavpils pilsētā

“No sirds Latvijai” kandidātu saraksts Daugavpils pilsētas domes vēlēšanās

 

Saraksta līderis Daugavpils pilsētā: Pēteris Dzalbe

 

 

Partijas "No sirds Latvijai" saraksta līderis Daugavpils domes vēlēšanās Pēteris Dzalbe četrus gadus strādā par pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku. Pēteris Dzalbe uzsver: “Es cenšos savu darbu veikt godīgi un godprātīgi. Tas ir mans pienākums. Tā ir mana attieksme pret dzīvi, pret sabiedrisko darbu. Mani principi: godīgums, sirsnība, uzticība tradicionālām morāles, ģimenes un kristīgās ticības vērtībām. Saskaņā ar tiem esmu rīkojies, pēdējos četrus gadus strādājot pilsētas domē, un esmu pārliecināts, ka neatkāpšos no tiem arī turpmāk, gūstot vēlētāju atbalstu gaidāmajās vēlēšanās.”

Veidojot domubiedru komandu, kuri tagad ir "No sirds Latvijai" deputātu kandidāti, Pēteris Dzalbe lika akcentu uz to, ka taisnīgums un godīgums ir labākā politika.

 “Mūsu priekšvēlēšanu programma ir vienkārša un saprotama. Tā ir vērsta uz to, lai saglabātu visu labāko, kas radīts pēdējo gadu laikā, un vairotu sasniegto. Mēs solām tikai to, ko iespējams paveikt šeit un tagad, kas ļaus izveidot drošu pamatu stabilai attīstībai nākotnē. Mēs vadāmies no pilsētas reālām finanšu iespējām. Mūsu programma ir izpildāma, pamatota ar aprēķiniem un paredz konkrētus pasākumus perosnāla politikā, ekonomikā, dzīvokļu un komunālās saimniecības jomā, celtniecībā, medicīnā, izglītībā, kultūrā un sportā. Taču, neraugoties uz katras, manis minētās jomas nozīmīgumu, pirmajā vietā mēs liekam sociālās jomas attīstību un tādu apstākļu radīšanu, kas ļauj atklāt apdāvinātu un talantīgu jauniešu potenciālu, kas veicina jauniešu iniciatīvu un attīsta jaunatnes uzņēmējdarbību.

Vienlaikus mēs saprotam, ka pilsētai izvirzītos uzdevumus nav iespējams atrisināt, neatrisinot katra konkrētā cilvēka problēmas. Tāpēc mūsu galvenā prioritāte bija, ir un būs - cilvēks ar savām ikdienas vajadzībām un rūpēm.

Tas ir mūsu programmas galvenais kodols, uz kura balstās viss pārējais.

Mūsu deputātu galvenais uzdevums būs pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvība. Tāpēc mēs nodrošināsim drošu materiālo un sociālo atbalstu ikvienam, kam ir nepieciešama savu likumīgo tiesību aizsardzība,” ir pārliecināts Pēteris Dzalbe.

 

***

 

 

Partijas “No sirds Latvijai” programma
Daugavpils pilsētas domes vēlēšanām

 

PAR ATKLATĪBU, ATBILDĪBU, LIKUMĪBU un SADARBĪBU

 

Partija “No sirds Latvijai” piedalās Daugavpils pilsētas domes vēlēšanas saprotot, kas tieši ir jāmaina pilsētā, kā sasniegt nepieciešamās pārmaiņas un kādos termiņos, kas traucē reģiona attīstību un ko tieši pārstāv mūsu partija. Mēs esam gatavi efektīvai darbībai noteiktajos virzienos. Mēs aicinām visus, kuri vēlas ar savu darbu un darbību panākt progresu attīstības ceļā, iet kopā ar mums.

 

Partijas mērķi.

 

- Par savu galveno mērķi mēs uzskatām atjaunot sociālo taisnīgumu sabiedrībā, izveidot reģiona ekonomiskās pašpietiekamības apstākļus un sociālo drošību tā iedzīvotājiem.

 

- Mēs uzskatām, ka mūsu kopējās veiksmīgās nākotnes pamats ir izglītība, kultūra, jaunatnes intelektuālais un profesionālais potenciāls.

 

- Par galveno mūsu darba prioritāti mēs nosakām Daugavpils iedzīvotājiem augsta dzīves līmeņa nodrošinājumu. Uz šīs kopējās intereses pamata mēs būvēsim sociālās partnerības attiecības, solidaritāti un sociālo taisnīgumu.

 

Par vispirms veicamiem uzdevumiem mēs uzskatām:

 

1. Efektīvas uzņēmējdarbības atbalstam un jaunu darba vietu veidošanai, ieviesīsim ilgtspējīgu Latgales speciālās ekonomiskās zonas Daugavpilī darbības programmu.

 

2. Nodrošināsim kvalitatīvas konsultācijas uzņēmējiem par nodokļu atlaidēm Daugavpilī un speciālajā ekonomiskajā zonā.

 

3. Paplašināsim pašvaldības grantu programmu uzņēmējdarbības veicējiem, kā arī veicināsim pašvaldības garantijas fonda izveidi, kas vērsts uz jaunu darba vietu radīšanu.

 

4. Aktivizēsim pašvaldības departamentu darbu, vidēja termiņa Daugavpils sociāl-ekonomiskās attīstības plānu izstrādei. Organizēsim un koordinēsim darbu, kas vērsts uz privātā kapitāla piesaisti pilsētas attīstībā un pašvaldības programmās, kas tiek finansētas no struktūrfondu līdzekļiem. 

 

5. Novirzīsim pietiekamus pašvaldības līdzekļus, kardinālai pilsētas vizuālā tēla uzlabošanai, uzlabojot un pārveidojot ūdenskrātuves, Daugavas krastmalu, visos pilsētas mikrorajonos veidosim atpūtas vietas iedzīvotājiem, un sakārtosim iekšpagalmu teritorijas.

 

6. Īpašu uzmanību veltīsim vietējo celtniecības uzņēmumu attīstībai un atbalstam, caur ilglaicīgiem pašvaldības pasūtījumiem.

 

7. Uz pašvaldības uzņēmumu bāzes izveidosim būvuzraudzības un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas dienestu, lai paaugstinātu atbildības un kontroles līmeni, pašvaldības celtniecības objektos. Izveidosim spēcīgu vienotā pasūtītāja dienestu.

 

8. Realizēsim pirmsskolas pedagogu pakāpenisku ienākuma līmeņa paaugstināšanu par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

9. Stiprināsim skolas lomu sabiedrībā un sniegsim adresētu atbalstu skolām, lai tās kļūtu par kultūras, izglītības un sporta centriem katrā mikrorajonā.

 

10. Sniegsim papildus atbalstu Daugavpils reģionālajai slimnīcai, lai tā varētu sadarbībā ar P.Stradiņa universitāti arī turpmāk attīstīt klīnisko mācību bāzi, paaugstināt medicīniskā personāla profesionālās iemaņas un sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

 

11. Nodrošināsim, lai sporta nodarbības būtu pieejamas maksimālam bērnu un jauniešu skaitam. Pilsētas sporta bāzēm ir jābūt pietiekamām, lai varētu attīstīties jauniešu sports, kā arī ir jābūt iespējai trenēties un aizvadīt augsta līmeņa sacensības profesionāliem sportistiem un komandām.

 

12. Atbalstīsim sabiedrisko organizāciju darbu, kas palīdz realizēt pilsētai svarīgus uzdevumus, kā arī spēj neatkarīgi kontrolēt amatpersonu darbību, to analizējot un pārrunājot ar plašu sabiedrības daļu.

 

Par pašvaldības darbības svarīgākajem kritērijem kļūs iedzīvotāju sociālo standartu nodrošinājums. Jo vairāk materiālo, kultūras, informatīvo resursu saņem katrs pilsētnieks, jo augstākas ir pilsētas iespējas. Par pilsētas administrācijas galveno mērķi jākļūst dinamiskai attīstībai, pateicoties konkrētiem ieguldījumiem sociālajā sfērā un pilsētas ekonomikas sektorā.